Overheid houdt gelekt veiligheidsrapport Infanrix Hexa (GSK) onder de pet, Corvelva bevestigt schadelijke ingrediënten

Corvelva en een gelekt veiligheidsrapport Wie of wat is CORVELVA? CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) is een Italiaanse oudervereniging voor de bescherming van de vrije keuze van vaccinatie. De groep bestaat reeds 25 jaar. Sinds vorig jaar is de organisatie echter in een enorme stroomversnelling terecht gekomen. In 2018 publiceerde deVerder lezen

Hoe vaccinatie leidt tot het afnemen van de natuurlijke weerbaarheid tegen infectieziekten

Hoe vaccinatie heeft geleid tot het afnemen van de natuurlijke weerbaarheid tegen infectieziekten: “het paard achter de wagen” Begin september 2019 ontving ik van een vriendin een artikel uit 1992 met als titel: As Vaccinated Girls Grow Up, Their Babies Face Higher Risk for Measles, by Daniel Q. Haney, Dec. 27, 1992 Associated press, LosVerder lezen

Kritische kanttekeningen bij het proefschrift ‘Vaccine-preventable diseases’ van Dr. Nicoline van der Maas (RIVM) door Dr. T. Weisenborn

Beste Nicoline van der Maas, U gaf te kennen dat de conclusies die ik op grond van het artikel van Dianne Griffin [1] getrokken heb [2] niet juist zijn, omdat de auteur in de laatste regel van het Abstract een uitspraak doet die niet met mijn conclusies overeenstemt. Nadat ik beargumenteerd had dat deze uitspraakVerder lezen

Discussie over het nut van vaccinatie: inzicht in het functioneren van ons immuunsysteem onontbeerlijk

Door Dr. Toon Weisenborn Huidige† stand van het inzicht in de immuunrespons op mazelen [Dit is een bijdrage aan de discussie over het nut van vaccinatie. Voor die discussie is inzicht in het functioneren van ons immuunsysteem onontbeerlijk.] In 2016† publiceerde Diane Griffin in het tijdschrift Viruses het artikel “De immuunrespons op mazelen: controle overVerder lezen

Reactie van het immuunsysteem op vaccinatie (Dr. Toon Weisenborn)

Reactie van het immuunsysteem op vaccinatie In 2011 publiceerden Ian Ammana and Mark Slifka in het tijdschrift Virology hun artikel getiteld “Bijdragen van humorale en cellulaire immuniteit aan door vaccin teweeggebrachte  bescherming in mensen” [1].  Ik vind dit artikel de moeite waard om er hier een bespreking aan te wijden omdat het enerzijds de inzichten vanVerder lezen

Hoe vaccins kinderkanker kunnen veroorzaken

Vaccinaties en kinderkanker Sinds het aantal vaccinaties per kind per jaar toeneemt, zien we ook deincidentie van kanker bij kinderen toenemen. En niet alleen bij jongekinderen, maar ook bij gevaccineerde huisdieren, zoals honden en katten. Als oorzaak voor deze toename van kinderkanker zijn verschillendevariabelen/mechanismen aan te wijzen, zoals aluminium in vaccins plusandere elektroactieve stoffen inVerder lezen