Een hypothetisch verhaal achter de huidige coronacrisis

De contouren van een mogelijke achtergrond van de Corona-pandemie tekenen zich af

Om deze puzzel te leggen, hebben we stukjes nodig van al enkele jaren oud, verzameld en bewaard vanuit allerlei disciplines en uit de kranten en wetenschappelijke vakbladen.

En dan blijkt dat er zich een steeds helderder plaatje begint af te tekenen, waar ik nog nergens enige zinspeling op heb gelezen of gehoord. Een onvoorstelbare mogelijkheid die helemaal niet zo ongelooflijk is als we volgen wat er momenteel gebeurt in onze verkenning van ons eigen zonnestelsel en de Melkweg, waar men bezig is met plannen voor kolonisatie van de planeet Mars en een basis op onze eigen maan.

Als we de menselijke arrogantie laten varen dat de mens de kroon op de ontwikkeling van de kosmos is en aannemen dat er op meer planeten intelligent leven is ontstaan – misschien al wel wat verder in hun technologische ontwikkeling dan de aardse mens – dan doemt er een compleet nieuw mogelijk scenario op. Een mogelijk scenario waarin een intelligentie van elders uit ons eigen zonnestelsel, Melkweg of de kosmos om misschien uiteenlopende redenen op zoek is naar een ‘comfortabele uitwijkplaats’ omdat de eigen planeet niet meer volstaat al leefwereld. Of omdat men op zoek is naar onmisbare delfstoffen die op de eigen planeet dreigen op te raken. Dezelfde gedachten aan kolonisatie en/of aan delfstoffenwinning komen de laatste jaren ook al regelmatig op in de menselijke gedachten.

Vanuit deze invalshoek zal ik proberen te schetsen hoe een mogelijk ‘scenario’ er uit zou kunnen zien.

Ik doe deze moeite omdat ik vrees dat de hele achtergrond van deze corona-ellende is te herleiden op een zelfde dynamiek als waarmee de mens zich sinds kort ook is gaan bezighouden.

Hiervoor grijp ik even terug op een vreemd incident tijdens een toespraak door Jean-Claude Juncker. Destijds nog voorzitter van de EU.

En het herlezen vorige zomer van een ouder SF-boekje door James Hogan, dat ik toevallig onder ogen kreeg. Met de titel ‘Ruïnes op de maan’. En dat samen met publicaties over bijzonderheden aan het wel degelijk geïsoleerde Covid-19 virus en zelfs met recente bevindingen over zorgwekkende observaties onder reeds met een ‘verlossend vaccin’ gevaccineerde personen.

Het door mij geconstrueerde plaatje geeft iets te zien dat we zouden kunnen benoemen als een meerledig plan dat voorziet in het weg schoffelen en knechten van de huidige wereldbevolking teneinde de aarde gereed te maken voor ‘overname’ door nieuwe kolonisten of rovers van delfstoffen.

Het mogelijk meerledige plan: ‘schoffelen en knechten’

Het pandemische coronavirus is geen toevallige mutatie die veroorzaakt is door 5G, maar in elkaar werd geknutseld in een laboratorium in het Chinese Wuhan, waar tussen de sequenties van een gangbaar coronavirus enkele stukjes sequenties van het HIV-virus zijn geplakt. Dat heet ‘insertie’.

De smoes is dat dit labo bezig is met het ontwikkelen van HIV-vaccins, waarvoor men dat coronavirus als vector wilde gebruiken. En toen ontsnapte dat gemanipuleerde virus zomaar toevallig uit dat laboratorium…

Prof. Luc Montagnier kreeg in 1983 de Nobelprijs voor geneeskunde omdat hij het HIV-virus isoleerde en in kaart bracht endaarom denk ik dat die wel weet hoe dat HIV-virus er uit ziet.

Luc Montagnier heeft dat pandemische coronavirus ook bekeken en ontdekt dat er een paar HIV-sequenties tussen geplakt zijn. Onafhankelijk van Montagnier is deze HIV-sequentie ook ontdekt door enkele onderzoekers uit India.

Ik denk dat dit – als biowapen geplande – coronavirus opzettelijk naar buiten is gebracht op een tevoren gepland tijdstip, toen alles gereed was om deze tragische klucht op te gaan voeren. En ik denk ook dat deze stukjes HIV-sequentie bedoeld zijn om het immuunsysteem te verzwakken en de door Covid-19 geïnfecteerde mens tegelijk ook een HIV-infectie kan laten oplopen.

Hoewel prof. Montagnier zijn vondst volgens de normale kanalen in de publiciteit heeft gebracht, is er in de mainstream media geen woord aan gewijd geweest. Net zo goed als er in de mainstream media wél breed is uit gemeten dat er ondertussen ook enkele mutanten van dat pandemische coronavirus zijn opgedoken, met een hogere besmettelijkheid. Hetgeen door de media wordt gebruikt om de noodzaak van vaccineren te promoten.

Wat er echter weer wel wordt verzwegen in relatie tot die zaligmakende vaccins is het gegeven dat men in Australië bij een eerste cohort van gevaccineerden in een trial heeft ontdekt dat deze gevaccineerden antilichaampjes aanmaakten tegen HIV…

Geprikt worden tegen een coronavirus en dan vervolgens antilichaampjes aanmaken tegen HIV??? De trial met dit vaccin is onmiddellijk stopgezet en de media zwijgen het dood. Had prof. Luc Montagnier dan soms toch gelijk?

Nog even over die vondst in India

Op 19-2-2021 kreeg ik de beschikking over het – inmiddels teruggetrokken – artikel van die onderzoekers in India, die beschrijven hoe het pandemisch coronavirus inderdaad in een laboratorium in Wuhan is geconstrueerd en daarom gezien moet worden als een biowapen.

Hieronder de titel en de samenvatting van dit artikel door P. Pradhan en mede-auteurs:

Uncanny similarity of unique inserts in the 219-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag

Prashant Pradhan$1,2, Ashutosh Kumar Pandey$1, Akhilesh Mishra$1, Parul Gupta1 , Praveen Kumar Tripathi1 , Manoj Balakrishnan Menon1 , James Gomes1 , Perumal Vivekanandan1 and Bishwajit Kundu1 1Kusuma School of biological sciences, Indian institute of technology, New Delhi-110016, India. 2Acharya Narendra Dev College, University of Delhi, New Delhi-110019, India.

$Equal contribution * Corresponding authors- email: bkundu@bioschool.iitd.ac.in en vperumal@bioschool.iitd.ac.in

Abstract:
[…] We are currently witnessing a major epidemic caused by the 2019 novel coronavirus (2019- nCoV). The evolution of 2019-nCoV remains elusive. We found 4 insertions in the spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses. Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV1 gp120 or HIV-1 Gag. Interestingly, despite the inserts being discontinuous on the primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the receptor binding site. The finding of 4 unique inserts in the 2019-nCoV, all of which have identity /similarity to amino acid residues in key structural proteins of HIV-1 is unlikely to be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus. Introduction Coronaviruses (CoV) are single-stranded positive-sense RNA viruses that infect animals and humans. These are classified into 4 genera based on their host specificity: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus and Gammacoronavirus (Snijder et al., 2006). There are seven known types of CoVs that includes 229E and NL63 (Genus Alphacoronavirus), OC43, HKU1, MERS and SARS (Genus Betacoronavirus). While 229E, NL63, OC43, and HKU1 commonly infect humans, the SARS and MERS outbreak in 2002 and 2012 respectively occurred when the virus crossed-over from animals to humans causing significant mortality (J. Chan et al., n.d.; J. F. W. Chan et al., 2015). In December 2019, another outbreak of coronavirus was reported from Wuhan, China that also transmitted from animals to humans. This new virus has been temporarily termed as 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) by the World Health Organization (WHO) (J. F.- W. Chan et al., 2020; Zhu et al., 2020). While there are several hypotheses about the origin of 2019-nCoV, the source of this ongoing outbreak remains elusive. The transmission patterns of 2019-nCoV is similar to patterns of transmission documented in the previous outbreaks including by bodily or aerosol contact with persons infected with the virus……..”>Abstract:
[…] We are currently witnessing a major epidemic caused by the 2019 novel coronavirus (2019- nCoV). The evolution of 2019-nCoV remains elusive. We found 4 insertions in the spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses. Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV1 gp120 or HIV-1 Gag. Interestingly, despite the inserts being discontinuous on the primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the receptor binding site. The finding of 4 unique inserts in the 2019-nCoV, all of which have identity /similarity to amino acid residues in key structural proteins of HIV-1 is unlikely to be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus. Introduction Coronaviruses (CoV) are single-stranded positive-sense RNA viruses that infect animals and humans. These are classified into 4 genera based on their host specificity: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus and Gammacoronavirus (Snijder et al., 2006). There are seven known types of CoVs that includes 229E and NL63 (Genus Alphacoronavirus), OC43, HKU1, MERS and SARS (Genus Betacoronavirus). While 229E, NL63, OC43, and HKU1 commonly infect humans, the SARS and MERS outbreak in 2002 and 2012 respectively occurred when the virus crossed-over from animals to humans causing significant mortality (J. Chan et al., n.d.; J. F. W. Chan et al., 2015). In December 2019, another outbreak of coronavirus was reported from Wuhan, China that also transmitted from animals to humans. This new virus has been temporarily termed as 2019-novel Coronavirus (2019-nCoV) by the World Health Organization (WHO) (J. F.- W. Chan et al., 2020; Zhu et al., 2020). While there are several hypotheses about the origin of 2019-nCoV, the source of this ongoing outbreak remains elusive. The transmission patterns of 2019-nCoV is similar to patterns of transmission documented in the previous outbreaks including by bodily or aerosol contact with persons infected with the virus…

Dit artikel is gepubliceerd door prof.dr. Roland Wiesendanger van de Universiteit van Hamburg in zijn
Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie (february 2021). Het voorwoord van dat artikel van Wiesendanger staat hieronder weergegeven:

Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie

Die vorliegende Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie wurde im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 an der Universität Hamburg durchgeführt. Erste Zwischenergebnisse dieser Studie wurden am 5. Mai 2020 im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Seitdem sind durch internationalen Informationsaustausch weitere wesentliche Erkenntnisse und Dokumente zusammengetragen worden. Das vorliegende Dokument wurde am 6. Januar 2021 fertig gestellt. Es wurde zunächst ausschließlich in Wissenschaftskreisen verteilt und diskutiert. Am 12. Februar 2021 erfolgte die Freigabe für die Veröffentlichung als Basis einer breit angelegten Diskussion in der Bevölkerung, die angesichts der Bedeutung der Thematik faktenbasiert informiert werden soll und in zukünftige Entscheidungsprozesse einzubeziehen ist.

Prof.dr. Luc Montagnier had het dus goed weergegeven. Behalve hijzelf had ook een aantal onderzoekers in India ontdekt dat het pandemische coronavirus een bewerking door menselijke hand achter de rug had. Namelijk het inbouwen van sequenties van het HIV-virus (waaronder GP120). Het is dus inderdaad een gemanipuleerd virus dat gezien kan worden als een biowapen. En ook hun ontdekking werd uit de publiciteit gehouden.

Zijn er aanwijzingen voor een co-besmetting met HIV bij door Covid-19 besmette mensen?

Op 5-1-2021 zag ik het programma ‘Je zult het maar hebben’ op tv (21.15 op NPO3). In deze uitzending werden twee jonge mensen opgevoerd die allebei een infectie met Covid-19 overleefden en eventjes leken op te knappen. Maar al snel na hun ‘genezing’ werden ze weer zieker en daarvan knapten ze tot nog toe – alweer maanden later – nog steeds niet meer op. De ruim 30-jarige man raakte zelfs verlamd en is nu invalide. Zijn huidige diagnose luidt polyneuropathie. Een ernstige aandoening van het zenuwstelsel. Het 20-jarige meisje lijdt sinds het doormaken van Covid-19 onder meer aan het chronisch vermoeidheidssyndroom en kortademigheid. Met in het achterhoofd de bevindingen van Luc Montagnier en de vondst in Australië van antilichaampjes tegen HIV bij met een nieuw coronavaccin gevaccineerde proefpersonen heb ik na het zien van dat programma eens even nagekeken wat precies de symptomen van een natuurlijke HIV-besmetting kunnen zijn en toen viel me op dat er overeenkomst was tussen ‘Long-Covid’ en de eerste symptomen van HIV (acute en langzame HIV/aids).

 • Symptomen bij acute HIV kunnen aanvankelijk lijken op griep. De klachten van een acute HIV-infectie zijn: o.a. huiduitslag, koorts, keelpijn en zware hoofdpijn.
 • De gevolgen van een HIV-infectie kunnen zich manifesteren als het acuut retroviraal syndroom of als een latente infectie.

Tijdens de latente infectie kan iemand jarenlang besmet zijn met het HIV-virus zonder dat er klachten optreden. De latente infectie kan zich wel op elk moment manifesteren, maar dat wordt niet altijd als zodanig herkend. Men ziet wel  onbegrepen klachten van moeheid, diarree, gewichtsverlies, lymfadenopathie, anemie, trombopenie, koorts en polyneuropathie. Denk aan de 30-jarige man in dat tv-programma.

Op 01-12-1992 publiceerde het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) een artikel onder de titel Neuropathieën in het beloop van de HIV-infectie.

Infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) gaat vaak gepaard met aandoeningen van het perifere zenuwstelsel. De frequentie van neuropathie neemt toe met het voortschrijden van de HIV-infectie.

Het klinisch beeld van GBS (dat nu als bijwerking van zowel virus als vaccins wordt erkend) kenmerkt zich door een snel progressieve spierzwakte van de armen en de benen met soms zwakte van de ademhalingsspieren. De gevoelsstoornissen zijn meestal gering.

Verder las ik nog:

 • Periode tussen hiv-besmetting en acuut retroviraal syndroom: meestal 2 tot 4 weken.
 • Periode tussen de hiv-besmetting en seroconversie (windowfase): meestal 2 tot 6 weken na infectie zijn hiv-antistoffen detecteerbaar. Afhankelijk van de transmissieroute en de viral load kan dit 2 weken na infectie zijn (bijvoorbeeld na bloedtransfusie) tot in zeer zeldzame gevallen pas meer dan 6 maanden na infectie. Het virale manteleiwit p24 is gemiddeld 7 dagen eerder aantoonbaar dan hiv-antistoffen (Weber 2006, Murphy 2009). Na 3 maanden is het merendeel van alle voorheen gezonde hiv-geïnfecteerde personen positief in de ELISA-antistof/antigeentest.

Het was de vermelding in die uitzending dat de man gediagnosticeerd werd met polyneuropathie die me alert maakte op wat ik al wist van de vondst van prof. Luc Montagnier over de HIV-sequenties in het pandemisch coronavirus en de in Australië aangetroffen antilichaampjes voor HIV die na 2 tot 6 weken aantoonbaar zijn.

Het lijkt niet geheel uit te sluiten dat er bij deze 2 personen in die uitzending van 5-1-2021 sprake kan zijn van een acuut retroviraal syndroom of een latente infectie. In theorie zou Luc Montagnier het goed gezien kunnen en heeft men in Australië goed opgelet bij het monitoren van de reeds tegen dat ‘pandemische Covid-19’ gevaccineerden.

Volgens mij is het dus – uitgaande van bovenstaande theoretische verdenking – noodzakelijk om bij de 2 mensen uit die uitzending eerst maar eens uit te sluiten dat er sprake kan zijn van de symptomen van een HIV-besmetting. Dit kan volgens prof. Hans Clevers (Hubrecht Laboratorium) via het onderzoeken van de ontlasting van mensen met een verdenking van besmetting met het pandemische coronavirus.

Opvallend is wel dat er de laatste tijd steeds meer mensen na het doormaken van Covid-19 nog maar steeds niet kunnen opknappen en steeds zieker lijken te worden.

In het hypothetische geval dat dit echt aan de orde is, zijn de implicaties hiervan voor de hele wereldbevolking niet te overzien. Op een geleidelijke – en meestal niet herkende manier – zal de wereldpopulatie geleidelijk aan worden uitgeroeid door een slinks toegediende HIV-besmetting die als een ‘Paard van Troje’ de wereldbevolking zal decimeren tot de populatiegrootte die al wordt aangegeven op de Georgia Guide Stones, namelijk 500 miljoen mensen.

In aanvulling op de vondst in Australië dat daar na vaccinatie bij de ontvangers van die prik antilichaampjes tegen HIV werden aangetroffen ontving ik op 15-1-2021 nog het bericht dat vaccinaties met een corona-vaccin al hebben geleid tot vele bijwerkingen, waaronder verlammingen en overlijden en een hogere incidentie van HIV. Dat laatste is niet in tegenspraak met de bevindingen in Australië.

Na de tweede prik met een coronavaccin zouden de bijwerkingen ernstiger zijn dan na de eerste prik. En dat is te verklaren doordat er met elke prik weer meer GP120 in het lichaam komt om het immuunsysteem nog verder te verzwakken. (Dit wordt verderop in dit document nog nader besproken Terwijl er met elke coronaprik ook meer HIV-viruslading in het lichaam komt, dat zich – vanwege feit dat er sprake is van een mRNA-vaccin – voorgoed in het DNA van de ontvanger nestelt. Hoe dit in zijn werk gaat is recent glashelder uitgelegd door dr. Andrew Wakefield.

Het heeft er alle schijn van dat de bedenkers van deze aanval van bioterreur niets aan het toeval overlaten en niet alleen een wild coronavirus ‘verrijkten’ met HIV-componenten, maar ook de tweemaal (maar binnenkort ook driemaal) te geven vaccins wapenden met deze zelfde HIV-sequenties. Dit alles om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen op termijn zullen sneuvelen aan HIV/aids. En omdat eventueel nog levend geboren kinderen dat ‘HIV-verrijkte DNA’ zullen erven, zal de genocide op de mensheid zich ook nog tot de volgende generaties kunnen uitstrekken. Voorwaar een goed doordacht plan om de aarde op termijn ‘geruisloos’ te kunnen overnemen. Met een tot 500 miljoen zielen gereduceerde bevolking.

En daarbij heeft men zich dan ook nog verzekerd van de zeer bereidwillige medewerking van artsen, virologen en gezondheidsautoriteiten plus politieke kopstukken, bij het uitleveren van de wereldpopulatie aan deze genocide. De komst van het zaligmakende coronavaccin zou de wereld weer alle vrijheid teruggeven, werd beloofd. Zelf moet ik hierbij dan ook ineens denken aan de schone beloften waarmee in WOII de ongewenste Joden in overvolle treinen werden geladen op weg naar de gaskamers.

Smaak- en reukstoornissen en ernstige longontsteking

Zou er soms ook nog een link kunnen zijn met de veel voorkomende smaak- en geurstoornissen? En misschien ook nog met die nare ernstige longontsteking waarvoor men voor de beademing op de IC wordt gelegd?

Nu de hypothetische link met de HIV-sequentie in Covid-19 eenmaal gelegd was, dacht ik ook aan de vaak bij corona-patiënten geziene smaak- en reukstoornissen. Die zien we bijna niet bij gewone grieppatiënten, hoewel die ook hoge koorts kunnen hebben. In een publicatie van het Radboudumc las ik dat gebleken is dat die reukstoornissen kunnen worden veroorzaakt door een besmetting met HIV of met hepatitis C… Smaakstoornissen relateert men vaak aan een zinkdeficiëntie.
Vaak zien we ook hoge koorts bij een Covid-19 infectie. Koortsende ziekten leiden in korte tijd tot een (sterke) verlaging van de zinkspiegel.
Die smaak- en reukstoornissen bij het doormaken van een Covid-19-infectie zouden dus heel goed kunnen zijn veroorzaakt door de HIV-component van het Covid-19-virus. Suppletie met zink zou een goed idee kunnen, temeer omdat zink bijdraagt aan een gezond immuunsysteem.

Ik kreeg de smaak te pakken en bedacht ineens dat die ernstige rare soort longontsteking daar misschien ook wel mee te maken kon hebben. Dus snel gezocht op longaandoeningen in combinatie met HIV. Ik vond meteen op de link : www.pulmonologyadvisor.com het artikel Pulmonary Complications in Human Immunodeficiency Virus. Hierin las ik de zin:

Pulmonary Complications in Human Immunodeficiency Virus

[…] Epidemiologic studies have identified low CD4 T-cell counts, higher zenith HIV RNA levels, and any history of AIDS or AIDS-related lung infections as risk factors […]

Ik vond een filmpje op een website waarin werd gesproken over een artikel met de titel: Immunization with Sars Coronavirus leads to Pulmonary Immunopathology.

In Pulmonary Medicine staat een artikel uit 2018 met de titel: Pulmonary Complications in Human Immunodeficiency Virus Infection (door Janice M. Leung en Pearce G. Wilcox).

Ik kan er eigenlijk niet omheen dat uit bovenstaande is af te leiden dat er kennelijk een link bestaat tussen ‘pulmonary complications’ (denk aan die vreselijk soort longontsteking van de ernstigste coronapatiënten) en een HIV-besmetting.

Ook trombose bij Covid-19 patiënten

Op 1-5-2021 ontving ik een artikel onder de titel ‘Op zoek naar de oorzaak van een zeldzame trombose’. (In Trouw/de verdieping). Uit dit artikel zal ik een stukje citeren:

Op zoek naar de oorzaak van een zeldzame trombose

[…] “Hypothesevorming is belangrijk”, zegt Eric van Gorp, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. “Maar er zijn meer oorzaken denkbaar en die moeten allemaal worden onderzocht. De werkelijkheid is zeer complex. We moeten waken voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring.”

Van Gorp is betrokken bij het DCTC (Dutch Covid & Thrombosis Coalition), dat een jaar geleden werd opgericht vanwege het grote aantal tromboses bij coronapatiënten. Dat was al een nieuw fenomeen, zegt hij. “Een klassieke trombose ontstaat veelal in een beenader, waarna de bloedprop als die losschiet, gaat zwerven en een longembolie kan veroorzaken. Bij een coronapatiënt ontstaat de trombose in de longen zelf. Dat is dus iets anders en dat begrijpen we nog niet goed.” […]

Op 28-3-2012 promoveerde dhr. drs. Y.I.G.V. Tichelaar op het proefschrift ‘Infecties, ontsteking en veneuze trombose. Een epidemiologisch perspectief’. Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie gaf op 2012; 9:252-5 een samenvatting van dit proefschrift.
Omdat deze samenvatting te uitgebreid is voor dit globale hypothetische verhaal, zal ik enkele opmerkingen uit deze samenvatting hieronder op een rijtje zetten:

 • Pneumonie, urineweginfecties en het hiv-virus vergroten de kans op een veneuze trombose met ongeveer factor 2.
 • Verder lieten wij zien dat patiënten met een hiv-infectie een hoog risico hebben op veneuze en arteriële trombose.

Met het voorgaande hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat er wel degelijk een link bestaat tussen een HIV-besmetting en het krijgen van een longembolie.

Ondanks dat men naarstig op zoek is naar de oorzaak van een longembolie bij Covid-19 patiënten heeft men er niet aan gedacht om eens een duik in de (wat oudere) medische literatuur te nemen.
Hieruit blijkt dat men toch wel aan tunnelvisie doet en verzuimt om rekening te houden met de creativiteit van minder goedwillenden. Bijvoorbeeld met mensen die bioterreur-wapens in elkaar knutselen in de vorm van ‘een Paard van Troje’.

Eugenetica en gefaseerde uitroeiing?

Mensen met een gezond en sterk immuunsysteem worden niet ziek van Covid-19, maar mensen met een verzwakt immuunsysteem wel. Hoe zwakker immuunsysteem hoe zieker men wordt en men kan eventueel sterven.

Er vindt automatisch een selectie plaats van de overlevers van deze aanval met dat gemanipuleerde coronavirus, d.m.v. de kwaliteit van het immuunsysteem (wat een indicatie is voor gezondheidspeil). Dit is een vorm van eugenetica: het elimineren van de zwakkeren.

De gezonde overlevers worden bij die selectie grondig geknecht om de nieuwe dictatuur te blijven gehoorzamen. Ze worden daarop getraind en ’gedrild’ met allerlei zogenaamde dringende ‘coronamaatregelen’ en boetes. Er ontstaat dus een populatie van ‘gezonde knechten’ die slaafs de ‘nieuwe normaal’ zullen blijven volgen. De zwakkeren gaan meteen dood of op iets langere termijn ten gevolge van aids. Hetgeen niet snel ontdekt zal worden omdat er helemaal geen ‘aids-pandemie’ verwacht wordt en de gevallen verspreid in de tijd zullen opduiken.

Long-covid

Veel mensen kampen nu ook met de naweeën van een coronabesmetting, zogenaamde long covid. “We krijgen steeds beter inzicht in de langetermijngevolgen van corona,” zegt Peter Paul van Benthem. “Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet.”

Het lijkt mij niet overbodig om al deze mensen met ‘long covid’ eens te testen op tekenen van een besmetting met HIV.

Geen advies voor versterking van het immuunsysteem

Er is ook op geen enkele manier moeite gedaan om van hogerhand mensen aan te zetten tot het versterken van hun immuunsysteem. En em. prof. dr. Pierre Capel legt helder uit hoe de stress van de lockdown mensen nog meer verzwakt tot zelfs de dood er op volgt door verzwakking van het immuunsysteem en suïcide door depressies vanwege uitzichtloosheid.

Desocialisaties (geïsoleerd opsluiten van ouderen) zijn een verkapte poging tot moord door aanzetten tot sterven.

Prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht Instituut deed een experiment met darmweefsel (met darm-organoïden) en ontdekte dat het ‘(HIV-houdende) Covid-19’ erg goed gedijt in darmweefsel (verslag in de ‘KIJK’ en de Science). Een besmetting met Covid-19 kan er toe leiden dat de mens te maken krijgt met zelfbesmetting door het HIV-virus en op termijn nog aan aids kan overlijden. Dat valt niet erg op omdat het uitgesmeerd wordt over de langere termijn. De sterfte ijlt nog even na.

Het doel is: veeg de wereld schoon van alles wat zwak en oud is en houdt de gezonde en dociel gemaakte – en ondertussen dus gehoorzaam geworden – populatie over, als bruikbaar slavenvee voor de Nieuwe Wereldorde ofwel het Nieuwe Normaal.

De overblijvenden worden gevaccineerd met mRNA-vaccins, waarvan nog onzeker is hoe die vaccins het menselijk DNA zullen veranderen.

Daarnaast komt er een nanotechnologie – nanobots – die ingespoten worden via vaccins of gels die bestuurbaar zijn via de snelle 5G-techniek, die ingrijpt in het functioneren van het lichaam en de hersenen. De overgebleven mensheid krijgt dus een functie als ‘robots’ die misschien wel kunnen functioneren via kunstmatige intelligentie, als slaven voor de elite die de baas is. Dat is het plan, maar men ziet iets over het hoofd, namelijk dat alle DNA/RNA van levende organismen al wordt aangestuurd door morfogenetische- en geheugenvelden die door 5G ontregeld/verstoord zullen worden.

En dat kan op termijn de aarde erg onaantrekkelijk maken doordat alle leven op aarde zal kunnen wegkwijnen, plantaardig zowel als dierlijk. Vertaald naar de mens: dat geldt voor de slaven zowel als voor de heersende elite zelf.

Schoffelen, knechten en koloniseren

En dan nu een ‘puzzelstukje’ dat teruggrijpt op een dag in 2016 toen Jean-Claude Juncker een wel heel slechte ‘pijndag’ had toen hij het parlement moest toespreken. Hoogstwaarschijnlijk was hij de dag begonnen met het innemen van een erg hoge dosis pijnstillend middel. Bekend is dat de moderne pijnstillers de eigenschap hebben om te ‘ontremmen’. Dus: er per ongeluk dingen uit te flappen die eigenlijk geheim hadden moeten blijven.

Op 3-7-2016 zou Juncker tijdens een langere toespraak – zomaar tussendoor en met dezelfde intonatie/voordracht – een opvallende opmerking hebben gemaakt. Er is meer materiaal over, ook een filmpje. Ook in (o.a. Franse) kranten. Het was een paar dagen een hot item. Maar het was weer snel ‘stil’.

Hieronder is weergegeven de betreffende uitspraak van Juncker (tijdens die meeting over de brexit):

Jean-Claude Juncker, 2016

[…] ‘U moet weten dat degenen die ons van verre gadeslaan, ongerust zijn. Ik heb gezien en gehoord dat veel leiders van andere planeten ongerust zijn, omdat ze zich ervoor interesseren welke weg de EU in het vervolg gaat inslaan.

En daarom moeten wij de Europeanen en degenen die ons van buiten gadeslaan, geruststellen.’ […]


Die vreemde uitlating van Juncker werd toegeschreven aan zijn ‘notoire dronkenschap’ tijdens belangrijke optredens. Verder niks en na een week of wat hoorde je er niets meer over. Zelf vergat ik die opmerking niet omdat die bleef haken achter een SF-boekje door James P. Hogan, dat ik ongeveer 35 jaar geleden las: ‘Ruïnes op de maan’. Best een aannemelijk verhaal, bekeken vanuit hetgeen ik in 35 jaar nog mocht ‘bijspijkeren’. Het gaat over het bezoeken van mensen van beschavingen van elders aan andere planeten die potentie zouden kunnen hebben voor kolonisatie.

Ik citeer nu eerst even een paar zinnen uit een artikel over Café Weltschmerz, waarmee ik het niet volkomen eens ben, maar die me wel opeens inspireerden door de associaties.

[…] Von Kreyfelts vermoeden: elke overheid wordt op dit moment aangestuurd door de WHO, en daarmee door Bill Gates. Gates zou op zijn beurt vooral er op uit zijn overal 5G te installeren […]

[…] Nu hebben mensen als Gates vrij spel om bijvoorbeeld 5G door te voeren , en overheden kunnen wetten erdoor jassen die het volk monddood maken.’ […]

Met de recentste ontwikkelingen betreffende de corona-crisis vers in het geheugen schiet me opeens iets te binnen waar ik eerder overheen keek. Wat nou als Bill Gates niet de top van de machts-piramide vertegenwoordigt, maar er een eigenlijk nog veel groter verhaal achter verscholen zit???  Bill Gates is megalomaan, zozeer zelfs dat ik denk dat hij zichzelf ziet als de toekomstige heerser van de gehele aarde, een beetje ‘als een god’.

Daarvoor heb je als alleenheerser wel een efficiënt controlemiddel nodig. Dat kan hij realiseren via de uitrol van 5G.
Stel nou dat Juncker niet stomdronken was tijdens zijn toespraak (waarvan meer materiaal moet bestaan), maar wel onder invloed was van ontremmende pijnstillers – die hij meestal slikt voorafgaand aan belangrijke momenten – en hij gewoon iets te loslippig was???

Ik moet bekennen dat ik de mogelijkheid van een op handen zijnde ‘kolonisatie’ niet geheel verwerp. Er worden tenslotte ook steeds meer exoplaneten ontdekt. Tot vanmorgen had ik niet meer aan deze mogelijkheid gedacht.

Maar alle gedoe vanaf midwinter met corona, lockdown’s, schielijk doorgedrukte ‘monddood-wetten etc. opsluitingen en andere idioterieën roepen ook wel vragen op of dat alles niet deel uitmaakt van een soort van ‘voorbereiding’ van een ‘wisselen van de wacht’, waarbij Gates zich misschien dan wel ziet als de toekomstige ‘keizer der aarde’, als opperzetbaas van dit ‘aards filiaal’.

Een beschaving die eigen plannen heeft met de aarde zou op het idee kunnen komen om contacten te leggen met belangrijke pionnen op onze planeet. Waaronder Juncker, vanwege de strategie en als toenmalige ‘bewaker van de eenheid van EU’. En die megalomane Gates als grootste ‘useful idiot’ om de hele aarde voor hen onder controle te brengen en te houden, in de illusie dat hij dan ‘de grote zetbaas op aarde’ zou worden.

Om alles onder controle te brengen en te houden is het dan handig als de EU zoveel mogelijk één geheel blijft. En dan alles onder de 5G-dekking en ‘één noemer’ brengen.

Die meneer Bill Gates heeft het best al ver geschopt op aarde, maar doorgedrongen tot de essentie van het leven is hij nog niet. Dus wil hij 5G uitrollen. Misschien zijn z’n opdrachtgevers niet op de hoogte van de gevaren van 5G voor alle leven op onze planeet, of hebben zij zelf al een meer geavanceerdere technologie. Ik heb geen idee, maar Bill Gates zal – als hij niet gestopt wordt – het leven op aarde (op termijn?) vernietigen. Die meneer Gates krijgt dan de controle over een kwijnende, stervende aarde.

Dan wordt hij met recht ‘de keizer zonder kleren aan’. En waarom?  Omdat hij het niet de moeite waard vond om zich te verdiepen in wat leven is, wat de ware aard van bewustzijn is en dat alle ‘geheugen- en morfogenetische data van alle levende organismen’ voor eeuwig bewaard blijven in de eigen ‘clouds’ van de verschillende soorten leven en bewustzijn.’

Zouden al die ‘useful idiots’ op lagere posities zich ervan bewust zijn dat ze misschien wel bezig zijn om de wereldpopulatie uit te leveren aan een beschaving van elders die de aardse mens alleen maar nodig heeft als te controleren ‘slaaf’ en dan liefst in fors gereduceerd aantal? Er bestaan de intrigerende ‘Georgia Guide Stones’? Die granieten stenen waarin gebeiteld staat hoe de toekomstige mensheid wordt gezien in aantallen en leefregels (die leefregels zijn bedoeld om de slavenpopulatie zo gezond mogelijk te houden en daarmee ook efficiënt in het gebruik ervan).

Als er inderdaad zo’n plan tot kolonisatie en onderwerping zou bestaan, dan is dat nu nog af te remmen, door aanschouwelijk te maken hoe de invloed van 5G alle soorten leven op aarde nadelig beïnvloedt.

Stel nou dat dit ‘verzonnen/beredeneerde verhaal’ echt hout snijdt en Bill Gates komt daar op een dag ook achter, hoe beteuterd zal hij dan wel niet kijken…

Dan is hij bezig de hele aarde te verzieken, de natuur, de planten- en dieren wereld en – door het vernielen van de voedselketen – de mensheid ook. En het is maar de vraag of de toekomstige kolonisators zo’n planeet nog aantrekkelijk vinden.

Zover mag het nooit komen en daarom moet de uitrol van dat 5G-netwerk zo snel mogelijk gestopt worden.

Covid-19 en 5G lijken toch aan elkaar gerelateerd, maar dan op een andere manier als eerder gedacht. In dit scenario is men tijdens de planning van de ‘machtsovername’ niet alleen begonnen met de uitwerking van het administratieve scenario, maar tegelijk ook met het ontwikkelen van een ingenieus in elkaar geknutseld ‘virus’, op basis van een veelvoorkomend mild verkoudheidsvirus, maar dan met geraffineerd tussengevoegde stukjes HIV-virus. Hierdoor zal het afweersysteem benadeeld worden, hetgeen de ziekte-industrie keurig draaiende zal houden en de populatiegrootte in toom.

En tegelijkertijd werd begonnen om de uitrol van 5G – als technisch controlemiddel van de populatie – voor te bereiden.

Een goed doordacht plan dat slechts mank gaat op een cruciaal punt: het gegeven dat alle leven wordt aangestuurd vanuit informatieve velden die tijdens de hele evolutie zijn opgebouwd. Dat punt wordt hier op aarde – en wellicht ook elders – faliekant over het hoofd gezien. Het voortbestaan van alle morfogenetische informatie in de quantum-clouds blijft wel bestaan, maar de overdracht van die subtiele informatie naar de levende organismen loopt wél gevaar omdat juist die overdracht verstoord raakt.

De uitrol van 5G is het punt in de evolutie van hogere organismen waar de door de mens ontwikkelde technologie de vijand wordt van diezelfde mens, die nog steeds de ware aard van het bewustzijn en het organisch leven ontkent. Desinteresse en/of arrogantie.

Ik studeerde ooit nog op een universiteit waar men er bij de studenten in stampte dat bewustzijn slechts een bijproduct was van de hersenen en dat daarom bij de fysieke dood het voortbestaan van het bewustzijn ook ophield.

Hoe 5G de levensinformatie van levende organismen verstoort

12 jaar geleden bezochten we met onze kleinzoon het wetenschapsmuseum NEMO Science in Amsterdam. Daar stond in het kader van een tentoonstelling over DNA een opstelling van een houten piramide met rondom drukknoppen naast etiketten. Op die etiketten stonden allerlei aanduidingen van virussen, bacteriën en andere microben (pathogenen) naast diverse planten. En elk organisme kent zijn eigen morfogenetische ‘aansturingsliedje’. Ik heb zelf al die knoppen ingedrukt en weet nu hoe een mazelenvirus klinkt en een paardenbloem. En al die liedjes kunnen worden verstoord door de frequenties van 5G. Onlangs nam ik contact op met NEMO Science en kreeg een reactie, die mijn theorie omtrent de aansturing van DNA/RNA bevestigde.

Die opstelling was kort na die expositie weer afgebroken en niet bewaard geworden en de info voor studenten was ook niet bewaard geworden. Maar ik wist genoeg, het mailtje was helder genoeg:

Nemo Science Amsterdam

[…] Voor je vraag hebben we even moeten graven in onze archieven. De exhibit die je bedoelt is hoogstwaarschijnlijk ‘Kern van de Zaak’, een onderdeel van de tentoonstelling Codenaam DNA. Het idee hierbij was dat de DNA sequentie van de verschillende organismen (ATGC) was omgezet naar tonen. Zo vormde ieder organisme een andere compositie. De hele exhibit bevatte veel verschillende elementen, waaronder een model van DNA vouwing, een aantal filmpjes en een vitrine met een pot gecondenseerd DNA. Deze pot staat nog steeds in een vitrine in ons laboratorium op de derde verdieping, maar de exhibit zelf is een lange tijd geleden weggehaald. We weten helaas niet wat er met de exhibit is gebeurd […]

Ik wilde wel dat ik die exhibit ter beschikking kon krijgen, want dan was het een fluitje van een cent om aan te tonen dat 5G al die verschillende aansturingsliedjes kan verstoren, waardoor allerlei organismen beginnen te disfunctioneren.

Maar kort geleden kwam ik op het spoor van een in Italië ontwikkeld apparaat dat daar voor onderzoek werd gebruikt. Dat was gewoon te koop en kon ik in eigen land gaan ophalen. Toen ik vertelde wat mijn plan met dat apparaat was werd die ook aan dat instituut verbonden Nederlandse onderzoeker – die het betreffende apparaat zou demonstreren – nogal opgewonden en belde onmiddellijk naar die organisatie waar hij grote delen van het jaar verblijft. Een uurtje later kwam er een antwoord op zijn dringende vraag: “Nee, er was nog helemaal niets bekend van een onderzoek zoals ik net had voorgesteld, niet al gedaan en dat werd ook niet momenteel uitgevoerd”. We hebben dat apparaat meteen gekocht en meegenomen en het bleek inderdaad precies hetzelfde te doen als dat apparaat destijds in NEMO Science.

In Italië is men hier al 20 jaar mee bezig en die expositie in NEMO dateert van 12 jaar geleden. Ik denk daarom dat NEMO hier in ons land koploper was om deze techniek naar buiten te brengen.

Het duurde nog 12 jaar voordat ik zelf die technologie kon kopen, met dat verschil dat dit apparaat ontwikkeld is om de voor het leven onmisbare aansturingsliedjes van allerlei planten te laten horen, maar voor het ten gehore brengen van de liedjes van andere organismen (bewegende) is andere inputtechniek nodig en die hoorde er niet bij. Maar ik denk dat de techniek achter die plantenliedjes te extrapoleren moet zijn naar andere organismen.

Zelf heb ik goede moed dat we het voor elkaar zullen krijgen om aan te tonen dat 5G de aansturing van in elk geval plantaardig leven kan frustreren. Dat zal dan gebeuren met kamer- en tuinplanten, maar ook met voedselplanten…

Oude evidentie voor een eerdere kolonisatie door een externe intelligentie op aarde

Eind december 2020 ontving ik via een relatie in België een document dat geschreven was door Marcel Messing en informatie bevat over een planeet in ons zonnestelsel die eens in de 3600 jaar via zijn elliptische baan in de nabijheid van de aarde komt te staan. Die planeet staat onder de naam Nibiru bekend als de ‘negende planeet’. Archeologen vonden eerder al diverse artefacten die over die planeet en zijn koloniserende en delfstoffen oogstende beschaving van Anunnaki vertellen. Dit verhaal zou een voorloper kunnen zijn van mijn vermoeden dat een dergelijk scenario momenteel weer aan de orde zou kunnen zijn.

Marcel Messing geeft een helder relaas van dit – uit andere bronnen al langer bij mij bekende – verhaal over de kolonisatie van de aarde door mensen van Nibiru in zijn ‘Manifest, dat bedoeld is om inzicht te geven in de huidige realiteit.

Marcel Messing heeft voor zijn beschrijving geput uit een boek door Sitchin en ik raad de lezers van mijn stuk aan om ook te lezen vanaf bladzijde 34 van het Manifest van Messing.

Ook vanaf bladzijde 55 valt er interessante info te lezen die gerelateerd aan ons huidige kennisniveau.

Vervolg naar aanleiding van nieuwe informatie

In het voorgaande repte ik over de vondst van prof. Luc Montagnier en anderen dat er in het pandemische coronavaccin stukjes sequenties van het HIV-virus zijn ingebouwd. Montagnier repte over stukjes uit het HIV-genoom en stukjes uit het malaria-genoom.

Er werden hierbij 2 HIV-sequenties genoemd waarvan ik zeker weet dat er eentje was toegevoegd aan de vaccins tegen de A(H1N1) Mexicaanse varkensgriep uit 2009. Dat was GP120 en Montagnier zou nu ook nog GP43 hebben aangetroffen. Het gen GP43 codeert voor het eiwit met de naam ‘DNA polymerase’. GP43 is betrokken bij de DNA replicatie. Ofwel: ‘viral DNA genome replication’. Hier speelt GP43 een rol bij de nucleotide-binding.

GP120 speelde ook een rol in die vaccins tegen de Mexicaanse griep, waarbij het via Nagalase verhindert dat vitamine D kan doen wat het behoort te doen, namelijk binden op receptoren van het immuunsysteem, teneinde het immuunsysteem te versterken.

Dat kun je lezen in een hoofdstukje in de ‘Verborgen gevaren van vaccins’ over GP120, met de titel: ‘Immuunondermijnend GP120 in A(H1N1)-vaccins van GSK en Novartis’, op bladzijde 657.

GP120 verzwakt dus indirect de werking van het immuunsysteem. GP43 is gerelateerd aan een sequentie die besmet met het pandemische corona-virus.

In dat geval zou  iemand die besmet raakt met het Covid-19-virus, dus én worden besmet met HIV én tegelijk een besmetting oplopen met Nagalase dat er via het ontkrachten van vitamine D voor zorgt dat het immuunsysteem ook nog eens wordt benadeeld. Als er inderdaad aan dat virus is gemanipuleerd, dan heeft men geen halve maatregelen genomen!

Als het vaccin ook is voorzien van GP120 plus een besmettelijk stukje HIV-virus, dan heeft het vaccin hetzelfde langetermijn effect als een infectie met het virus zelf. En beiden hebben zelf de ingebouwde eigenschap dat ze het immuunsysteem verzwakken. Dus een dubbele aanval op de gezondheid.

Zo beschouwd is dat Covid-19 virus dus nog gevaarlijker dan aanvankelijk gedacht. En is het logisch dat men inzet op een mondiale vaccinatie om naast een eerste aanval op de mens er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat de gehele wereldpopulatie in aanraking is gekomen met die verschillende HIV-sequenties.

Ik dacht dat ik met de laatste aanvulling dat corona-virus en corona-vaccin wel in kaart had gebracht, maar het blijkt dus nog veel erger te kunnen zijn. Daar hebben ze in 2009 al op geoefend, zoals een Belgische dierenarts me al eens vertelde.

Logisch dus ook dat de gezondheidsautoriteiten absoluut stilte hebben betracht – en nog doen – waar het de versterking/verzwakking van het immuunsysteem betreft. Als het de bedoeling is om met dat virus en vaccin het immuunsysteem te verzwakken ga je natuurlijk niet met vitamine D dat snode plan weer deels ongedaan maken.

Aan mensen met een gezond immuunsysteem gaat dat virus voorbij, zoals het hoort. Maar degenen met een zwak immuunsysteem pikken dat virus wel op en worden ziek, waarbij dat GP120 ervoor zorgt dat ze nog zieker worden. De zwakkeren worden dus versneld uitgeroeid of kunnen de pech hebben dat ze na eerder herstel zieker worden.

Voorwaar een efficiënte en onopvallende manier van ‘uitroeien’ (eugenetica).

In die studie naar de Verborgen gevaren van vaccins staan ook 2 hoofdstukjes die bespreken welke bijwerkingen die 2 vaccins tegen A(H1N1) – Focetria en Pandemrix – hadden. En die heb ik vergeleken met de bijwerkingen die nu al bekend zijn van de eerste vaccinaties met vaccins tegen Covid-19. En dat was best boeiend om te doen. Ik heb die bijwerkingen ook vergeleken met de verschijnselen bij mensen die maar niet kunnen genezen van een besmetting met Covid-19. Ook dat was interessant.

Tevens heb ik de symptomen van malaria vergeleken met de symptomen van mensen met het ‘post-Covid-syndroom en met de bijwerkingen van Focetria en Pandemrix.

Momenteel doet een filmpje uit Frankrijk de ronde dat een heldere kijk geeft op het corona-virus en het corona-vaccin en dat precies past bij hetgeen ik al naar voren bracht. De titel van dat filmpje met de nodige onderbouwing is: ‘The perfect invisible crime against humanity’. En dat is precies wat er momenteel gaande is.

Mensen zullen verspreid over de tijd geleidelijk wegvallen door de korte- en langetermijn effecten van HIV en malaria, terwijl tegelijk hun immuunsysteem ook nog wordt verzwakt door GP120.

Overeenkomstige bijwerkingen van de vaccins tegen A(H1N1) en het pandemische corona-vaccin

Het pandemische A(H1N1) vaccin in 2009 bevatte dus een gen voor de aanmaak van Nagalase waardoor het immuunsysteem verzwakt wordt door het ineffectief maken van vitamine D.

Datzelfde gen GP120 zit ook in de vaccins tegen Covid-19, plus nog iets meer toegevoegde narigheid. Hieronder iets over de bijwerkingen van Focetria en Pandemrix en de reacties van de gezondheidsautoriteiten hierop.

Bijwerkingen

Ik zocht op 25-12-2009 op de website naar de aard van de gemelde 6800 bijwerkingen. Jammer is alleen dat ik nergens informatie kon vinden over de aantallen mensen die zijn gevaccineerd met Focetria of Pandemrix, zodat niet helder wordt hoe de percentages bijwerkingen per type vaccin nu echt liggen.
Wat ik vond was wel interessant in die zin dat er ijverig was geprobeerd om bepaalde soorten bijwerkingen op te splitsen onder verschillende noemers, zodat het lijkt alsof er meer verschillende, maar minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn. Op die manier zijn leken makkelijk om te tuin te leiden.

Hoewel er minder bijwerkingen werden gemeld van Focetria (2606) dan van Pandemrix (4198) waren er onder de bijwerkingen van Focetria (met het MF59-adjuvans) veel meer ernstige te melden.

 • Bij Focetria zien we 9 maal een intra-uterine vruchtdood en bij Pandemrix niets van die aard.
 • Het aantal epilepsie-verschijnselen – verschillend benoemd – ontliep elkaar niet zoveel: bij Focetria 19 en bij pandemrix 15 maal. In de meeste gevallen betrof het kinderen.
 • Focetria gaf 7 anafylactische reacties (waarvan 1 schock) tegen Pandemrix 1.
 • Bij Focetria 1 melding van hartdood plus 12 meldingen van overlijden (waarbij het oorzakelijk verband niet zeker is) en bij Pandemrix 1 overledene.

Maar interessant is vooral of en in welke mate het syndroom van Guillain-Barré gezien werd bij het MF59-houdende Focetria ten opzichte van Pandemrix. Voordat we dat gaan bekijken moeten we ons eerst realiseren dat GBS eigenlijk een noemer is waaronder allerlei soorten gedeeltelijke verlammingen vallen, zoals bijvoorbeeld van de spieren die de ademhaling, spraak, handen en voeten, maar ook andere functies aansturen. Je kunt iets dus betitelen als GBS of als een verlamming van een bepaalde deelfunctie.
Ik geef nu de lijstjes van verlammingen weer voor beide vaccins:

Focetria:

2 meldingen van facialis verlamming
5 meldingen van Guillain-Barré-syndroom
81 meldingen van paresthesie
2 meldingen van perineale zenuwverlamming
1 melding van paresthesie mucosaal
3 meldingen van paresthesie van de mond

Naast deze 94 (gedeeltelijke) verlammingen werd ook 2 maal multiple sclerose (MS) gemeld.

Pandemrix:

1 melding van blikverlamming van het oog
12 meldingen van paresthesie

Als ik kijk naar het aantal meldingen van paresthesie dan scoren de 2606 Focetria-meldingen met 81 en de 4198 Pandemrix-meldingen met 12. Bijna 7 maal zo vaak paresthesie bij de Focetria-meldingen, die slechts 62% uitmaken van het aantal Pandemrix-meldingen. Hieruit blijkt dat paresthesie overtuigend veel vaker voorkomt bij Focetria dan bij Pandemrix!

Kijk ik echter naar het totale aantal verlammingsverschijnselen bij beide vaccins, dan blijkt de verhouding 96 voor Focetria tegen 13 voor Pandemrix. Hier scoort Focetria 7,39 maal Pandemrix, terwijl er acht maal vaker met Pandemrix is gevaccineerd.
Het lijkt erop dat deze uitkomsten aantonen dat mijn waarschuwing voor de uitwerking van MF59 in Focetria hout snijdt!

We zouden het aantal voor GBS bij Focetria dus kunnen samenvatten als 94. Kijken we dan nog even naar het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van november 2009, dat verderop is weergegeven (pag. 278 in de ‘Verborgen gevaren van vaccinaties’), dan was er van 1978-1996 sprake van een gemiddelde toename van GBS van 1,18 gevallen per 100.000 personen per jaar, ofwel 188,8 gevallen voor een heel jaar voor de hele bevolking van 16 miljoen mensen. Omdat van die totale bevolking slechts ruwweg eenderde is gevaccineerd zou het aandeel van die vaccinatie slechts maximaal ongeveer 59 mogen bedragen. Het aantal van 94 is significant hoger.
Na 1996 zou de toename van GBS per 100.000 mensen 1,39 bedragen, wat neerkomt op 222,4 gevallen, hetgeen vertaald naar 5 miljoen vaccinaties neerkomt op 69,5 gevallen per jaar. De door de vaccinaties veroorzaakte aantallen blijven buitenproportioneel groot. Als bijwerking van de coronavaccins in 2021 zien we nu ook weer GBS voorkomen.

In 1976 werden ongeveer 45 miljoen Amerikanen gevaccineerd tegen een H1N1-‘swine flu’ A-virus. Er werden toen in de eerste 6 weken na de vaccinatie opvallend veel nieuwe gevallen van GBS gemeld. Nadere studies toonden aan dat er per 100.000 gevaccineerde personen ongeveer één extra patiënt met GBS werd gezien.
Vertaald naar de ongeveer 5 miljoen mensen die nu zijn gevaccineerd tegen A/H1N1 zouden dat er dus door deze vaccinaties 50 mogen zijn. In 1976 werd nog niet gevaccineerd met MF59-houdende vaccins. We moeten dus concluderen dat de enorme toename van verlammingsverschijnselen hoofdzakelijk te herleiden is op het gebruik van Focetria.

Volgens het artikel in het NTvG is GBS te benoemen als een polyradiculoneuropathie die wordt beschouwd als een zeldzame maar ernstige complicatie van vaccinaties en infecties.
Als ik nu ook nog – naast 2 maal MS – de 4 neuropathie-bijwerkingen (neuropathie perifeer) optel bij de verlammingen, dan geeft dat voor Focetria een totaal van 100 – verschillend gerubriceerde – verlammingsverschijnselen.
Als ik dat zou zien in relatie tot alle 5 miljoen gevaccineerden, dan kom ik uit op 1 verlammingsgeval per 50.000 gevaccineerden. Dat is tweemaal zoveel als gemeten werd tijdens de vaccinatiecampagne van 1976. Maar er werd niet alleen met Focetria geprikt.

MF59 kan kennelijk echt leiden tot een zodanige demyelinisatie van zenuwvezels dat (gedeeltelijke) verlammingen kunnen optreden die zijn te vatten onder de noemers van GBS, MS en ADEM. Dit ondanks dat het Lareb sprak van 5 x GBS, conform de 1 op een miljoen!

Op 20-2-2010 kopte de voorpagina van de kenniskatern van de Volkskrant met ‘Analyses van bijwerkingen van vaccins tegen Mexicaanse griep tonen geen grote risico’s aan’. Het artikel had als titel ‘Ná de prik, niet dóór de prik’. Ik citeer enkele delen uit dit ‘geruststellende’ artikel:

Volkskrant, 20-2-2010: ‘Ná de prik, niet dóór de prik’

[…] Ruim 7.400 meldingen zijn de afgelopen drie maanden binnengekomen, 2.750 over Focetria (waarmee ruim een half miljoen kinderen en hun ouders werden ingeënt) en 4.660 over Pandemrix (bestemd voor zo’n vier miljoen patiënten uit de risicogroepen).
Dagelijks komen nog tien meldingen binnen, zegt Eugène van Puijenbroek, hoofd van de analyse-afdeling van het Lareb. Koorts, een pijnlijke prikplek, spierpijn en hoofdpijn scoren hoog.
Maar daarnaast zijn veel ernstige klachten gemeld: hartaanvallen, ms, diabetes, epilepsie, hersenoedeem. Zestien sterfgevallen staan geregistreerd, plus twee miskramen en tien baby’s die voor de geboorte overleden […]

Volkskrant, 20-2-2010: ‘Ná de prik, niet dóór de prik’

[…] De Europese cijfers wijzen uit dat er tot nu toe niets ernstigs aan de hand is. Van alle ziektebeelden blijft het aantal gerapporteerde gevallen ver onder het aantal verwachte gevallen, constateert de EMA in de wekelijkse overzichten.
Ook het aantal sterfgevallen wordt zo geanalyseerd. Tot 7 februari (de meest recente gegevens) werden minstens 36,3 miljoen Europeanen gevaccineerd. Er werden 155 sterfgevallen gerapporteerd. Vier ervan waren onverwacht, in de andere gevallen werd de oorzaak achterhaald of speelde een onderliggende ziekte of ouderdom een rol. Europese sterftecijfers wijzen uit dat van die 36,3 miljoen gevaccineerden er iedere dag duizend sowieso waren gestorven, aldus de EMA. ‘Die cijfers moeten we in het achterhoofd houden.’
De (minstens) 322 duizend Europese zwangeren die werden gevaccineerd, hebben 106 miskramen, doodgeboorten en sterfgevallen van ongeboren kinderen gemeld. Dat is een fractie van het reguliere aantal, schrijft de EMA in de laatste rapportage die woensdag verscheen. Conclusie: er is geen aanwijzing dat de vaccins schadelijk waren voor de zwangerschap […]

Blijf in het achterhoofd houden dat Focetria en Pandemrix allebei GP120 hebben bevat!

Opvallend is wel dat Polyneuropathie (GBS) toch wel relatief vaak voorkomt in de tellingen, terwijl het nu in 2021 ook gezien wordt. Zie de tv-uitzending van 5-1-2021 waaruit de link blijkt tussen het doormaken van Covid-19 en GP120-houdende vaccins.

Het afwijzen door de autoriteiten van Ivermectine en HCQ

Opvallend is dat – ondanks de toenemende zorgen en zelfs paniek om het aantal zieken en doden t.g.v. Covid-19 en het gegeven dat er nog steeds geen vaccins beschikbaar waren – de overheden en gezondheidsautoriteiten toch halsstarrig bleven tegenwerken dat 2 redelijk effectieve geneesmiddelen zouden worden uitgetest op Covid-19 patiënten. En dat terwijl de nood steeds hoger werd en er nog absoluut geen enkel medicijn beschikbaar was. Het gaat om Ivermectine en HCQ. Kwam het de gezondheidsautoriteiten en regering niet zo goed uit als deze twee middelen zouden worden ingezet bij zieken?

Allebei deze middelen zijn redelijk effectief, niet erg gevaarlijk, goedkoop en vooral ook goed in te zetten in de armere gebieden op aarde die moeite hebben om de vaccins te betalen. Maar toen viel er opeens een kwartje. HCQ was toch voordat het door de Inspectie werd verboden een veel gebruikt anti-malariamiddel? En zit er in dat Covid-19-virus en in een daarvoor bedoeld vaccin niet ook een sequentie van het virus dat malaria veroorzaakt (en leidt tot openvolgende aanvallen van hoge koorts)?

Aanbieden van een therapie met HCQ (hydroxychloroquine) zou de beoogde uitwerking van dat malaria-pathogeen in Covid-19 kunnen tegenwerken en daarom de werking ervan ontkrachten.
Het lijkt er op dat het de bedoeling van de ‘boven ons gestelden’ is dat iedereen die besmet wordt met Covid-19 liefst ook ziek wordt van dat gemanipuleerde pandemische virus en vooral de besmettingen met malaria en HIV als co-infectie binnen krijgt. Dat past in de eerdere suggestie van een geplande selectieve genocide. En daar mag dan beslist geen afbreuk aan worden gedaan door medicijnen die hier iets tegen zouden kunnen uitrichten.

Review van het reeds genoemde SF-boek ‘Ruïnes op de maan’ uit 1979

Op vrijdag 7-2-1986 verscheen er in de Volkskrant een review van het eerder in dit document al genoemde SF-boek ‘Ruïnes op de maan’, van James Patrick Hogan. Het tweede deel van deze trilogie ‘De terugkeer van de Ganymeden’ verscheen pas in 1982. Het derde deel uit deze trilogie Giant’s Star zal wel nooit meer vertaald worden, maar gelukkig beschik ik nog wel over de originele Engelstalige versie. Ik citeer even iets uit die oude boekenrecensie van 35 jaar oud:

Ruïnes op de maan – James Patrick Hogan

[…] Dat niet meer vertalen is heel jammer voor de SF-liefhebber die geen Engels leest, want de trilogie behoort tot het beste dat de moderne harde science-fiction te bieden heeft. De boeken lopen niet, want het zijn een soort puzzel-detectives, maar dan niet gebaseerd op ballistiek en toxicologie, maar op biologie, evolutieleer, erfelijkheid en paleontologie. Zaken dus waarbij men af en toe moet nadenken […]

[…] Het verhaal dat zich tegen deze achtergrond afspeelt, is volkomen onbelangrijk (een boom breekt doormidden en de bewoners die de ramp overleefd hebben moeten een nieuwe boom zien te vinden, maar daar wonen al mensen). De achtergrond is namelijk niet bedacht om het verhaal mogelijk te maken, maar juist omgekeerd: het verhaal is alleen bedacht om dit kosmologische fenomeen te kunnen presenteren […]

Deze trilogie van James Hogan is een SF-verhaal, terwijl Marcel Messing zich baseert op een ouder boek door Sitchin dat – geleid door archeologische vondsten en overleveringen – een beschrijving geeft van op aarde al veel eerder plaatsgevonden gebeurtenissen.

Misschien beleven we nu de huidige corona-crisis als opmaat voor wat we misschien wel ‘de terugkeer van de Annunaki’ zouden kunnen gaan noemen.

De meeste lezers hebben weinig voorstellingsvermogen en zijn al helemaal niet meer zelf gespitst op gevaar, sinds de overheden die noodzaak van de burgers hebben overgenomen. Helaas zien overheden toch ook niet alles, getuige de ramp met de zorgtoeslagen die burgers slechts beschouwt als parasitaire fraudeurs. Mensen zijn zelf niet meer alert op tekenen van dreigend gevaar. En waar dat gevaar wel bestaat wordt dat door de overheden met hun eigen agenda’s ontkend of gebagatelliseerd. De burgers worden dom gehouden. En daarom vestigen ze bij gebrek aan eigen inzicht tevergeefs hun allerhoogste hoop op de regering.

Is er nog een manier om die komende ramp (kolonisatie en/of diefstal van delfstoffen) af te wenden?

In het kader van die toekomstige kolonisatie annex delfstoffen-roof is men momenteel bezig om op onze planeet aarde een soort selectieve genocide uit te voeren teneinde de kolonisatoren een gespreid bedje te kunnen aanbieden. Maar wat nou als het met die genocide – bedoeld om slechts een percentage van aardbewoners over te houden – tegen zit doordat dat pandemische coronavirus ineens van de aardbodem zou verdwijnen? En er tevens een methode zou bestaan om de mensen die na Covid-19 infectie en/of vaccinatie ziek(er) worden van hun HIV en/of malaria-besmetting af te helpen?

Zou die ruim bevolkte aarde dan nog aantrekkelijk zijn voor mensen van elders die de aarde willen komen gebruiken, hetzij als nieuwe leefwereld of als planeet om leeg te roven van kostbare delfstoffen?

Zeker als men doorgaat met het uitrollen van 5G, dan zal op langere termijn alle vegetatie – en plantaardig voedsel – op onze planeet ook nog gaan verdwijnen, terwijl de gezondheid van de ‘bezetters’ ook te lijden gaat krijgen van deze verstorende 5G. Want ook hun functioneren wordt aangestuurd door morfogenetische velden.

Reeds 10 jaar geleden schreef ik een serie onderzoeksvoorstellen die gebruikt kunnen worden om op niet-invasieve manier pathogenen – zoals in het pandemische corona-vaccin en infecties met het HIV en/of malaria-virus – te elimineren. Die zouden nu mooi van pas kunnen komen om een eind te maken aan de huidige crisis en de gezondheidsgevolgen daarvan. Het had ‘a perfect crime’ kunnen zijn als niemand deze opzet ontmaskerd had.

Maar dan moet men óf eerst zelf leren nadenken over wat er aan de hand zou kunnen zijn óf zich verdiepen in mijn redenering en daar dan meteen op gaan anticiperen. Want in dat geval is er namelijk geen tijd meer te verliezen.

Omdat de verantwoordelijke corona-autoriteiten weigeren om een experiment uit te voeren op mijn onderzoeksvoorstel om pathogenen te elimineren, ga ik nog even verder met het bespreken van overeenkomsten tussen symptomen van ‘long-covid’ en een HIV-besmetting.

Aanvulling met meer evidentie voor de overeenkomst tussen ‘long-covid’ en HIV-infectie

Op 11-2-2021 stond in het Algemeen Dagblad het artikel ‘Gesloopt door corona’, door Annemieke van Dongen en Sander van Mersbergen. In dit artikel wordt verteld over tienduizenden ex-corona patiënten die kampen met langetermijnklachten. Het gaat dan om jonge , sportieve, voorheen perfect gezonde mensen wier levens gesloopt zijn. Die mensen worden herhaaldelijk opnieuw weer ziek en zeggen vaak: ‘Alsof het virus er nog zit en steeds weer opduikt’.

Deze mensen werden onderzocht door een longarts, cardioloog, maar steeds werd er niets gevonden.

Voormalig huisarts Olde Loohuis zegt hierover:

Voormalig huisarts Olde Loohuis

[…] Dat geen orgaanschade wordt gemeten, betekent niet dat die er niet ís. De hartslag is te hoog, het middenrif beweegt niet goed, mensen hebben last van duizeligheid. Met gangbare methodes als een longtest, hartfilmpje, echo of CT-scan is dat echter niet altijd meetbaar[…]

Hij vermoedt zelf dat de schade zich manifesteert op celniveau. Een heel nieuw virus, zoals destijds Q-koorts en nu Covid-19, kan het immuunsysteem zo heftig overvallen dat het op hol slaat. Dan ontstaat hyperinflammatie. Daarbij worden alarmstoffen aangemaakt die het lichaam in een heel krachtige spaarstand zetten.

De energiefabriekjes in de cellen – de mitochondriën – worden uitgeschakeld, met als gevolg bijvoorbeeld die zware vermoeidheid als iemand een klein stukje heeft gewandeld.

Om uit te sluiten dat hier ook sprake kon zijn van HIV-symptomen, dook ik in de medische literatuur en tot mijn schrik vond ik een relatie tussen afwijkingen van de mitochondriën en HIV. Weer een link tussen niet meer opknappen na corona en een besmetting met HIV.

Ik geef hieronder eerst de titels weer van artikelen die over dit onderwerp werden geschreven:

 • HIV and Mitochondria: More Than Just Drug Toxicity. Door Todd Hulgan and Mariana Gerschenson, 2012.
 • Mitochondria and aging with HIV: Current Opinion in HIV. Door M. Hunt. 2020.
 • Anti-HIV drugs and the mitochondria – Science Direct, door M. Pinti, 2006.
 • The Role of Mitochondria in HIV Infection and its treatment, door M. Pinti, 2010.
 • HIV infection damages mitochondria in the absence of…, 2005.
 • Mitochondria and HIV infection: The first decade / Request PDF, 2020

Artsen maken zich zorgen. Gedegen onderzoek naar de groeiende maar nog tamelijk onzichtbare groep, ook wel ‘long covid’- patiënten genoemd, is er in Nederland nog niet, en efficiënte nazorg ontbreekt.

Hoewel niemand op het idee komt om die langdurig zieken na Covid-19 te testen op een HIV-besmetting, als daar in het normale leven geen enkele reden toe bestaat, lijkt het mij van het grootste belang om zo snel mogelijk uit te sluiten dat deze mensen tegen alle logica in toch besmet zijn geraakt met HIV.

Volgens mij is het niet onmogelijk dat Nobelprijswinnaar Luc Montagnier – die werd beloond voor zijn werk aan HIV – toch gelijk heeft met zijn eigen bevinding dat Covid-19 ingelaste stukjes HIV-sequentie bevat.

Nog meer – recente – evidentie voor het idee van een co-infectie met HIV-sequenties
Nadat ik deze aanvulling had gemaakt, vond ik op 8-5-2021 nog een recent artikel van een aantal Nederlandse onderzoekers (Wouter A. van der Heijde et al.) die op 18-3-2021 in ‘Open Acces’ een onderzoek publiceerden met de titel ‘Long-term treated HIV infection is associated with platelet mitochondrial dysfunction’ Hieronder geef ik de samenvatting en introductie weer:

Long-term treated HIV infection is associated with platelet mitochondrial dysfunction

Abstract
HIV infection and antiretroviral therapy have been linked to mitochondrial dysfunction. The role of platelet mitochondrial dysfunction in thrombosis, immunoregulation and age-related diseases is increasingly appreciated. Here, we studied platelet mitochondrial DNA content (mtDNApl) and mitochondrial function in people living with HIV (PLHIV) and related this to platelet function. In a cohort of 208 treated PLHIV and 56 uninfected controls, mtDNApl was quantified, as well as platelet activation, platelet agonist-induced reactivity and inflammation by circulating factors and flow cytometry. In a subgroup of participants, the metabolic activity of platelets was further studied by mitochondrial function tests and the Seahorse Flux Analyzer. PLHIV had significantly lower mtDNApl compared to controls (8.5 copies/platelet (IQR: 7.0–10.7) vs. 12.2 copies/platelet (IQR: 9.5–16.6); p < 0.001), also after correction for age, sex and BMI. Prior zidovudine-use (n = 46) was associated with a trend for lower mtDNApl. PLHIV also had reduced ex vivo platelet reactivity and mean platelet volume compared to controls. MtDNApl correlated positively with both platelet parameters and correlated negatively with inflammatory marker sCD163. Mitochondrial function tests in a subgroup of participants confirmed the presence of platelet mitochondrial respiration defects. Platelet mitochondrial function is disturbed in PLHIV, which may contribute to platelet dysfunction and subsequent complications. Interventions targeting the preservation of normal platelet mitochondrial function may ultimately prove beneficial for PLHIV.

Introduction
Mitochondrial dysfunction is a well-known phenomenon in people living with HIV (PLHIV), which has been linked with the use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)1,2,3,4,5. The main mechanism underlying NRTI toxicity is inhibition of mitochondrial DNA polymerase γ and increased oxidative stress, resulting in mitochondrial DNA (mtDNA) depletion6,7,8, and mitochondrial dysfunction at the tissue level7,9. These adverse effects were greatly reduced when the older NRTIs stavudine, zidovudine (AZT) and didanosine were replaced by the newer NRTIs tenofovir (TDF) and abacavir (ABC). However, these newer NRTIs may still impair mitochondrial function, albeit to a lesser degree10,11,12,13. More recently, mitochondrial dysfunction has also been reported in people living with HIV (PLHIV) naive for combined antiretroviral therapy (cART)3,14,15,16, including in elite-controllers 17. The factors responsible for cART-independent mtDNA depletion are less well defined and may involve persistent immune activation18,19. Mitochondrial dysfunction has been suggested to contribute to non-AIDS related co-morbidities such as cardiovascular diseases, diabetes, cancer and dementia in PLHIV20,21.

Platelets are the second most numerous blood cells that are, unlike red blood cells, equipped with mitochondria with mtDNA22,23. Human platelets lack a nucleus and mitochondria are essential in maintaining platelet health and lifespan, as recently reviewed23. MtDNA copy number is considered to reflect mitochondrial function24. Healthy platelets contain between 5 and 8 mitochondria, which serve important processes such as platelet activation, ATP production and platelet viability25,26,27,28,29. Platelets are traditionally known for their role in hemostasis, but an increasing body of evidence supports their role in key processes beyond hemostasis, including inflammation and immunoregulation23. With the importance of mitochondria in platelet metabolism, it is no surprise that the health consequences of abnormalities in platelet mitochondrial DNA and function has received increased attention, and platelet mtDNA has been proposed to serve as biomarker for different diseases22,30,31,32. Data on platelet function in PLHIV is contradictory, with some studies reporting increased 33,34,35,36,37, but other reduced agonist-induced platelet reactivity28,38,39.

We hypothesized that mitochondrial dysfunction in PLHIV is associated with reduced platelet mtDNA copies and platelet dysfunction. Here, we show that platelet mtDNA copies are lower in PLHIV on long-term cART and this was validated in a subgroup of PLHIV using mitochondrial functional assays.

Hieronder volgt de samenvatting van een artikel van 1-9-2004 met als titel ‘Mitochondrial Effects of HIV Infection on the Peripheral Blood Mononuclear Cells of HIV-Infected Patients Who Were never Treated with Antiretrovirals.’ Dit onderzoek stamt nog uit de tijd dat antiretrovirale middelen niet zo vaak werden voorgeschreven:

Mitochondrial Effects of HIV Infection on the Peripheral Blood Mononuclear Cells of HIV-Infected Patients Who Were never Treated with Antiretrovirals

Abstract
To investigate the effects of HIV infection on mitochondrial DNA (mtDNA) content and other mitochondrial parameters, we used peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from 25 asymptomatic antiretroviral-naive human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients and from 25 healthy control subjects. HIV-infected patients had significant decreases in mtDNA content (decrease, 23%; P<.05) and in the activities of mitochondrial respiratory chain (MRC) complex II (decrease, 41%; P<.001), MRC complex III (decrease, 38%; P<.001), MRC complex IV (decrease, 19%; P=.001), and glycerol-3-phosphate dehydrogenase (decrease, 22%; P<.001), along with increased lipid peroxidation of PBMC membranes (P=.007). Therefore, HIV infection is associated not only with mtDNA depletion, but also with extensive MRC disturbances and increased oxidative damage.

Door HIV disfunctionerende mitochondriën leiden tot ernstige vermoeidheid

Nog een aanvulling betreffende het gebruik van Dexamethason als medicijn bij COVID-19.

Een groepje Drentse huisartsen (10 huisartspraktijken)  gaat nu een experiment doen met het toedienen van dexamethason aan beginnende corona-patiënten, in de hoop dat ze op die manier niet meer in een ziekenhuis terecht hoeven te komen. Er zijn 50 proefpersonen, toestemming van de Medisch Ethische Toetsingscommissie en onder leiding van onder meer het UMC in Groningen. Er is veel belangstelling en een lichte mate van euforie. (Algemeen Dagblad van 12-2-2021)

Gelukkig hield één van de onderzoekers het hoofd koel en zegt:

[…] Nog een belangrijk aspect van de studie moet de monitoring van mogelijke bijwerkingen zijn: die moeten niet erger zijn dan de verschijnselen die de dexamethason voorkomt. Het is nog even de vraag hoe dat uitpakt […]

In een opwelling keek ik eerst eens na of er een link bestaat tussen dexamethason en een HIV-besmetting. (indachtig eerdere ontdekkingen). Ja dus, dat was het geval.
Ik stuitte meteen op het volgende artikel: […] ‘Dexamethasone harmful for patients with HIV-associated cryptococcal meningitis’, 10-2-2016 […] En: ‘Cryptococcal Meningitis remains a major cause of HIV-related mortality worldwide’ en nog een aantal bladzijden met artikelen.

Het blijkt dat ‘Cryptococcal meningitis’ wordt gekenmerkt door hevige hoofdpijnen en concentratieproblemen, waarbij slachtoffers hiervan het gevoel hebben dement te worden.
Deze symptomen vallen onder de ellende die wordt doorgemaakt door de plusminus 18.000 vrij jonge slachtoffers van een corona-infectie die na een aanvankelijk herstel maar niet willen opknappen. Onder hen worden vaak neurologische klachten gezien.

Zelf ben ik bang dat het gebruik van dexamethason bij beginnende corona-patiënten niet zal leiden tot echt herstel, maar juist tot ‘Cryptococcal meningitis’  of deze nog verergeren.
Hierdoor kan een gestage verergering van deze HIV-gerelateerde aandoening ontstaan, waarbij de hersenschade toeneemt tot de dood er op volgt, en dat wereldwijd en op termijn.

Op 14-2-2021 zag ik op de site Burgerfront een interview met een zekere Bart van Tienen, huisarts in Enschede. Het bekijken echt waard. En die Bart van Tienen vertelde ook nog even dat er in het begin van de coronacrisis al eens was geprobeerd om in een experiment Dexamethason in te zetten als medicijn bij COVID-19.

Hoewel het aanvankelijk veelbelovend leek, is men met dat middel na een paar maanden toedienen plotseling gestopt. Dit omdat er toen vervelende bijwerkingen aan het licht begonnen te komen. Maar over die bijwerkingen werden geen mededelingen gedaan.  Ik herinner me vaag de berichten daarover vorig jaar. En nu gaat men weer aan zo’n experiment beginnen.

Op 15-2-2021 bracht de Volkskrant – in het kader van ‘100 jaar Volkskrant’ – een artikel over de overleden journalist Jan van Wieringen, die als eerste Nederlander op 13 april 1982 een stuk schrijft over een nieuwe epidemie waarvan overwegend homoseksuele mannen het slachtoffer zijn. Hier worden de eerste observaties met die nieuwe ziekte in beschreven. Niemand wist toen nog dat we hier te maken kregen met HIV/aids en van Wieringen beschreef de eerste symptomen die begonnen op te vallen. Ook nu zien we bij de ‘long-covid-casussen’ symptomen die nog niet geplaatst kunnen worden als we de mogelijkheid van een HIV-besmetting over het hoofd zien.

Ik citeer iets uit dat artikel over Jan van Wieringen:

[…] Opvallend veel patiënten lijden aan ‘kaposisarcoom’, een vorm van huidkanker die normaal gesproken zeldzaam is en artsen dus alarmeert als er iets vreemds aan de hand is. Het blijkt één van de symptomen van de nieuwe ziekte te zijn.
Maar Van Wieringen staat ook uitgebreid stil bij de opkomst van een ziektebeeld met ‘paarsrode vlekken ter grootte van een muggenbeet op de benen of de rug, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, hoesten en onverklaarbaar gewichtsverlies’ […]

En dat Kaposisarcoom, ofwel een soort van huidaandoening of huiduitslag past samen met de daaronder genoemde koorts, ademhalingsmoeilijkheden, hoesten en onverklaarbaar gewichtsverlies ook bij de symptomen van een infectie met Covid-19.

Op 11-2-2021 kreeg ik een artikel binnen van het AD. Dat gaat over de vele mensen die gesloopt lijken door een relatief lichte corona-infectie, maar daarna niet meer opknappen. Over die tienduizenden mensen die gesloopt lijken door corona hoor je niets in de reguliere kanalen en daar wordt gewoon langs heen gekeken. Wat die mensen is overkomen zal straks – als er niks verandert – het heersende mondiale beeld worden: de bevolking degenereert en sterft uit, op een manier die niet wordt opgemerkt of wordt genegeerd.

Er zijn momenteel zo’n 40.000 mensen slachtoffer van die ‘long-covid-disease’ en uit die groep moet een valide steekproef genomen worden waarbij de ‘gesloopte’ personen kunnen worden getest op een eventuele besmetting met HIV, ook al mist daarvoor de logica i.v.m. met de leefwijze voorafgaand aan die corona-infectie. Als er inderdaad sprake kan zijn van een HIV-infectie, dan moet dat uit testen kunnen blijken. En dan zal de wereld toch echt anders moeten gaan aankijken naar alle sprookjes die de autoriteiten ons willen doen geloven.

Onderwerp: Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination

Bijwerkingen van de vaccins van Pfizer, Moderna, AStraZeneca en Janssen en de risicovolle rol van polymorfismen van CYP450 2c19 hierbij

Half maart 2021 ontstond bezorgdheid betreffende de veiligheid van het vaccin van AstraZeneca en werd het vaccineren tijdelijk gestaakt om eerst nader onderzoek te kunnen doen. Op basis van het zeer geringe aantal van die overeenkomstige bijwerking na vaccinatie is besloten dat het vaccin ‘veilig genoeg is’. De op dat moment 41 slachtoffers, wan wie al 9 personen waren overleden, vond men een te gering aantal slachtoffers om het vaccineren nog langer wat te vertragen.

Nadat men tijdelijk gestopt was met het inspuiten van het Astrazeneca-vaccin, heeft men het gebruik van dat vaccin weer hervat. Ondertussen kreeg ik een combinatie van artikelen binnen die met elkaar duidelijk maken dat dit Astrazeneca-vaccin pertinent onveilig is, maar dat het risico op trombose en bloedingen niet zo groot is omdat het gerelateerd is aan een afwijking van het CYP450-systeem van de gevaccineerde. Het gaat om het polymorfisme van CYP450 2c19.

Ik werd op het been gezet door een oudere dame die me vroeg of ik wist wat precies de inhoudsstoffen zijn van de drie eerst bekende vaccins. Die dame had al iedereen die ze in staat achtte een antwoord op haar vraag te geven tevergeefs benaderd. Ze bleef echter ongerust over een eventuele vaccinatie en vroeg of ik kon achterhalen of het voor haar veilig zou zijn om – met haar afwijking aan CYP450 2c19 – toch een coronavaccin te nemen. Bijvoorbeeld dat van AstraZeneca. De factor CYP450 wordt bij medisch onderzoek nogal verwaarloosd. De vader van deze dame had dezelfde afwijking aan CYP450 als zij en daardoor kon het gebeuren dat de man overleed door het gebruik van een geneesmiddel dat hem nooit voorgeschreven had mogen worden. Die arts had nog nooit van CYP450 gehoord.

Ik vond het een uitdaging om zelf eens te beredeneren of die CYP450 2c19 afwijking eventueel een rol zou kunnen spelen. Sommige dingen zijn te toevallig om zomaar aan voorbij te gaan.

Er werkte nog meer toeval mee, want dezelfde ochtend kreeg ik een artikel binnen dat over de vermeende onveiligheid van het AstraZeneca-vaccin repte. De krant had het item ook opgepikt. Er volgde nog een ander artikel dat nog meer details prijsgaf. Kortom, ik heb toen alle ‘naar binnen gewaaide’ informatie gewoon naast elkaar gelegd en daar nog iets bij gezocht. Toen kon ik die dame daarna in de middag vertellen dat het gevaarlijke aspect van dat AstraZeneca inderdaad gekoppeld is aan nou juist het CYP450 2c19 polymorfisme waar zij mee behept is.

Ik heb haar beschreven hoe de vork in de steel zit en dat er veel polymorfismen mogelijk zijn aan CYP450 en dat de incidentie per afwijking verschillend is. In haar geval waarschijnlijk een kleine kans voor een willekeurig lid van de hele populatie, maar zij behoort wel met haar afwijking tot degenen die deze bijwerking echt kunnen krijgen.

Later werd in een ander artikel nog beschreven hoe de vaccins van Pfizer en Moderna ook in zeldzame gevallen kunnen leiden tot minder bloedplaatjes, bloedingen en trombose.
We zien die zeldzame – maar ernstige – bijwerkingen dus nu al bij 3 vaccins. Jammer dat er niet vermeld werd bij hoeveel van de slachtoffers er sprake was van een defect aan CYP450 2c19…

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132

Hieronder de uitleg over die bloedingen en trombose door het vaccin van AstraZeneca.

Description AstraZeneca vaccine

Warfarin is one of the most widely used anticoagulant drugs worldwide. It is highly effective at antagonising the vitamin K dependent clotting pathway and is used for a wide range of diseases and conditions including atrial fibrillation and heart valve replacement. Warfarin has a narrow therapeutic window and wide inter-individual variability making dosing problematic. Under-anticoagulation can result in thrombosis but over-anticoagulation can result in dangerous bleeding episodes. Dosing is determined empirically, often based on age and underlying condition as well as increasingly now genetics, with adjustments made until the target International Normalized ratio (INR) for clotting is achieved [Article:9822057].

Warfarin is a natural product and given as racemic mixture of the R and S stereoisomers of the drug. S-warfarin is 3-5 times more potent an inhibitor of the vitamin K epoxide reductase complex, the target of action, than R-warfarin [Article:3567019]. The stereoisomers are metabolized by different phase 1 enzymes; the predominant metabolism of the S isomer is via CYP2C9 whereas metabolism of R-warfarin is mainly via CYP3A4 with involvement of CYP1A1, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18 and CYP2C19 [Articles:1581537, 11353757, 8689941, 8723744] as depicted in the Warfarin Pharmacokinetics Pathway. Phase 2 metabolism of warfarin has not been well studied and is not depicted in this pathway representation, although it is known that sulfated and glucuronyl conjugates can be formed [Article:1732719]. Elimination is predominantly renal however warfarin has been shown to interact with the ABCB1 transporter in liver [Article:14676821].

Warfarin pharmacokinetics and CYP2C9 is considered a classical example of pharmacogenetics. The 2 most important variants shown to have clinical implications for warfarin dosing and prevention of adverse events are CYP2C92 and CYP2C93. Individuals with the 2 and 3 variants, who are more likely to need lower doses of warfarin, take a longer time to reach target INR on starting warfarin therapy and have an increased risk of bleeding complications [Articles:10073515, 11926893]. Several other polymorphisms in CYP2C9 have been reported some of which have also been shown to effect warfarin metabolism (*4, PMID: 12621390; *5, PMID: 11455026; *11, PMID: 15970795). Several drugs are known to interact with warfarin including 6 antibiotics (cotrimoxazole, erythromycin, fluconazole, isoniazid, metronidazole, and miconazole); 5 cardiac drugs (amiodarone, clofibrate, propafenone, propranolol, and sulfinpyrazone); phenylbutazone; piroxicam; alcohol (only with concomitant liver disease); cimetidine; and omeprazole which potentiate warfarin action, and 3 antibiotics (griseofulvin, rifampin, and nafcillin); 3 drugs active on the central nervous system (barbiturates, carbamazepine, and chlordiazepoxide); cholestyramine; sucralfate that inhibit warfarin action [Article:7944078]. Warfarin clinical outcomes can also be influenced by the interaction with diet, in particular vegetables containing vitamin K, such as spinach and kale, and avocado.

Warfarin heeft dus 2 stereo-isomeren, namelijk r-warfarin en s-warfarin. En daarbij zijn een riedel CYP450-isomeren betrokken, waaronder CYP4502c19!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dus toen gekeken in de lijst van de Indiana University en jawel hoor daar stond onder de substraten van CYP450 2c19 keurig genoemd r-warfarin.

S-warfarin is 3 tot 5 maal sterker dan r-warfarin. Mensen met een teveel aan s-warfarin lopen meer risico op die enge ziekte die optrad na dat AstraZeneca-vaccin dan mensen met meer r-warfarin. Het lichaam maakt normaliter onder invloed van CYP450 2c19 warfarin aan met een goede verdeling van de r- en s- stereomeer.

Maar stel nou dat CYP450 2c19 een defect vertoont… Dan wordt er relatief minder r-warfarin geproduceerd en zal er meer s-warfarin worden aangemaakt. Dus meer warfarin van de sterkere variant (3 tot 5 maal sterker dan r-warfarine).

Iemand met een defect aan CYP450 2c19 zal dus al een extra risico hebben op de door het AstraZeneca-vaccin veroorzaakte kans op minder bloedplaatjes, ‘bloedingen/trombose’.

De tot nu toe 25 mensen die ziek werden en/of stierven na dat vaccin van AstraZeneca hadden volgens mij al een erfelijke predispositie voor die ernstige aandoening.

De kans op precies een afwijking aan CYP450 2c19 is vele malen minder dan één op de tien. Want er zijn nogal wat stereo-isomeren in dat systeem.

Die 25 slachtoffers zijn ziek geworden door een combinatie van factoren:

 • Een aangeboren of overerfde afwijking aan CYP450 2c19, waarbij meer van het sterkere s-warfarin wordt geproduceerd, met daarbij de neiging tot teveel nadruk op antistolling.
 • En de invloed van een vaccin dat de neiging heeft om aan te zetten tot de aanmaak van antistoffen tegen bloedplaatjes.

EMA-directeur Emer Cooke zei daarna nog dat er geen definitief bewijs was voor een link tussen het vaccin en de zeldzame aandoening. Inmiddels hebben Duitse, Britse en Italiaanse artsen in het bloed van hun patiënten dezelfde antistoffen ontdekt. ‘Het lijkt me nu wel duidelijk dat er een verband is met het vaccin’, zegt hoogleraar Hugo ten Cate, trombose-expert aan het Maastricht UMC. Het risico op de bijwerking is extreem klein, beklemtoont hij: het gaat om één op de miljoen gevaccineerden.

De ziekte lijkt op een syndroom met de naam HIT, waarbij het immuunsysteem zo sterk wordt geactiveerd dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Bloedplaatjes zijn een soort inwendige pleister, ze vormen bij bloedingen de eerstehulptroepen. De antistoffen binden aan de bloedplaatjes, legt Ten Cate uit, en na contact met cellen van de vaatwand dragen ze bij aan de vorming van bloedstolsels. Zo ontstaat een uitzonderlijke combinatie van te weinig bloedplaatjes (waardoor bloedingen ontstaan) en trombose (waardoor de bloedbaan verstopt kan raken).

Vrijdagavond werd duidelijk dat hetzelfde ziektebeeld zich ook na vaccinatie kan voordoen. Zowel de Britse hoogleraar Marie Scully als haar Duitse collega Andreas Greinacher en de Italiaanse trombose-expert Marco Cattaneo bleken antistoffen te hebben ontdekt bij patiënten met de bloedstollingsziekte, die kort daarvoor met het AstraZeneca-vaccin waren ingeënt. ‘In korte tijd hebben zij alle Europese collega’s op de hoogte gebracht’, aldus Ten Cate. Dat is van groot belang, zegt hij, omdat artsen nu weten wat ze moeten doen bij een patiënt met het ziektebeeld. ‘Het medicijn van eerste keus bij problemen met bloedstolling, de bloedverdunner heparine, moet bij hen nu niet worden gebruikt.’ De experts adviseren een infuus te geven met immunoglobulinen, waarmee het afweersysteem weer in balans wordt gebracht. HIT kan met een antistoffentest worden opgespoord.

Waarom de auto-immuunziekte zich vooral bij relatief jonge gevaccineerden en vooral bij vrouwen voordoet is nog niet duidelijk. Mogelijk roept het vaccin bij jonge mensen een krachtigere immuunreactie op dan bij ouderen, zegt Ten Cate, en dat maakt de kans ook groter dat die reactie bij hen doorschiet. Bij vrouwen kunnen hormonale factoren meespelen, denkt hij. Zo is bekend dat de pil heel soms ook trombose kan veroorzaken. In Nederland (300 duizend AstraZeneca-vaccinaties) is de uitzonderlijke aandoening nog niet vastgesteld.

Amerikaanse artsen rapporteren sinds kort over patiënten die na inenting met het Pfizer- of Moderna-vaccin een andere zeldzame bloedstollingsziekte oplopen. Het gaat om ITP, waarbij ook antistoffen worden gemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Vakblad The American Journal of Hematology kwam vorige maand uit op zeventien gevallen, onbekend is nog of het vaccin de oorzaak is. Zelfs dan zou ook die bijwerking uiterst zeldzaam zijn: in de VS zijn al meer dan 20 miljoen mensen ingeënt met een van de twee vaccins.

Het zal nu duidelijk zijn dat er een relatie is tussen een tamelijk zeldzame afwijking aan het CYP450-systeem, plus een vaccin met de eigenschap dat het de aanmaak van antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes stimuleert.

Aanvulling: De Gezondheidsverklaring bij de Covid-19 vaccinatie

Op 26-3-2021 rolde bij mij de uitnodiging tot het halen van een corona-vaccin in de bus. En doorlezen hiervan stuitte ook op de ‘Gezondheidsverklaring’ die mede moest worden ingevuld.

Er waren in totaal 14 vragen, waarvan de nummers 11, 12 en 13 nogal opmerkelijk waren in het licht van de in het voorgaande beschreven mechanisme van de aanmaak van antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes.

Mijn echtgenoot kreeg een zelfde uitnodiging met dezelfde tekst in de Gezondheidsverklaring. Maar zijn uitnodiging dateert van enkele weken terug, toen er nog niets naar buiten was gekomen over twijfels aan de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin en ik nog niet die dringende vraag had ontvangen over de veiligheid van dat vaccin bij mensen met een polymorfisme van CYP450 2c19.

Mijn uitnodiging viel in de brievenbus net nadat ik voorgaande aanvulling had toegevoegd.
De vragen die toen mijn aandacht trokken waren:

 1. Gebruikt u antistollingsmedicatie/bloedverdunners?
 2. Bent u bij de trombosedienst onder behandeling?
 3. Heeft u een stollingsstoornis? En zo ja, welke? (Hemofilie, Ziekte Von Willebrand en tekort aan bloedplaatjes: trombopathie/trombopenie).

Over het eventueel behept zijn met een polyformisme aan CYP450 2c19 werd niets gevraagd.

Inmiddels dringt zich bij mij de vraag op waarom er juist bij de uitnodiging voor het halen van een corona-vaccin – van AstraZeneca, Pfizer of Moderna – deze gezondheidsverklaring is toegevoegd met 3 vragen over het eventueel hebben van een stollingsstoornis.

Bij andere oproepen tot vaccinaties (voor kinderen en volwassenen) heb ik dit nog niet eerder meegemaakt. Maar van andere vaccins werd ook nog niet eerder bekend dat er een link kon bestaan met het krijgen van een stollingsstoornis na vaccinatie.

Ik vraag me af hoelang al bij AstraZeneca, Pfizer en Moderna en de goedkeurende autoriteiten bekend was dat deze 3 vaccins stollingsstoornissen kunnen veroorzaken…

Aanvulling met nagekomen evidentie

Nadat dit hypothetische verhaal achter de coronacrisis 30 bladzijden telde ontving ik op maandagavond 10-5-2021 nog een interessant artikel van de DailyWire.com dat dit hypothetische verhaal ineens wat minder hypothetisch maakte.

Daarom heb ik het originele Engelstalige artikel in het Nederlands vertaald en als aanvulling op mijn eigen werk toegevoegd.

DailyWire.com, 10-5-2021

— NIEUWS —
Chinese militaire wetenschappers bespraken het bewapenen van SARS-coronavirussen in document verkregen door de Amerikaanse overheid: Australische media
Door Ryan Saavedra

8 mei 2021 DailyWire.com

Wetenschappers in het Chinese leger bespraken het bewapenen van SARS-coronavirussen in een document verkregen door de Regering van de Verenigde Staten, waar ze hun ideeën bespraken over het gebruik van biologische wapens om een derde wereldoorlog te winnen.

“Het document, geschreven door wetenschappers van het People’s Liberation Army en hoge Chinese volksgezondheidsfunctionarissen in 2015, werd verkregen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken toen het een onderzoek uitvoerde naar de oorsprong van COVID-19”, meldde The Weekend Australian exclusief. “De krant beschrijft SARS-coronavirussen als een voorbode van een ‘nieuw tijdperk van genetische wapens’ en zegt dat ze ‘kunstmatig kunnen worden gemanipuleerd tot een opkomend menselijk ziektevirus, vervolgens kunnen worden bewapend en ontketend op een manier die nog nooit eerder is gezien.'”

Het rapport waarschuwde voorzichtig dat er geen informatie openbaar is gemaakt die suggereert dat de COVID-19-coronaviruspandemie het resultaat was van een opzettelijke daad. Veel ambtenaren hebben aangedrongen op onderzoek naar het Wuhan Institute of Virology om te bepalen of dat lab, het enige Biosafety Level-4-lab (BSL-4) van China, een rol heeft gespeeld bij de oorsprong van de pandemie. BSL-4 is een aanduiding voor faciliteiten die zijn ontworpen om ziekteverwekkers te behandelen die zo besmettelijk en gevaarlijk zijn dat “infecties veroorzaakt door deze microben vaak fataal zijn en zonder behandeling of vaccins”, aldus de CDC.

In het verslag staat dat voorzitters van de Britse en Australische commissies voor buitenlandse zaken en inlichtingen, Tom Tugendhat en James Paterson, gealarmeerd waren door het document en gaven aan dat het ernstige zorgen uitte over de transparantie die uit communistisch China kwam over de oorsprong van de pandemie. Het document is getiteld, “The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons.”

De Australische rapporten:

Enkele van China’s senior volksgezondheids- en militaire figuren staan vermeld onder de 18 auteurs van het document, waaronder de voormalige adjunct-directeur van het Chinese Bureau of Epidemic Prevention, Li Feng. Tien van de auteurs zijn wetenschappers en wapenexperts verbonden aan de Air Force Medical University in Xi’an, gerangschikt als “zeer hoog risico” voor zijn niveau van defensieonderzoek, inclusief zijn werk op het gebied van medische en psychologische wetenschappen, volgens de Defense Universities Tracker van het Australian Strategic Policy Institute.

De Air Force Medical University, ook bekend als de Vierde Medische Universiteit, werd in 2017 onder het bevel van de PLA geplaatst onder de militaire hervormingen van president Xi Jinping. De hoofdredacteur van de krant, Xu Dezhong, rapporteerde aan de hoogste leiding van de Chinese Militaire Commissie en het Ministerie van Volksgezondheid tijdens de SARS-epidemie van 2003, informeerde hen 24 keer en bereidde drie rapporten voor, volgens zijn online biografie.

Hij bekleedde ook de functie van hoogleraar en doctoraatsbegeleider bij de afdeling Militaire Epidemiologie van de Air Force Medical University. Andere auteurs zijn Zhang Jiangxia en Zhao Ningning, die beiden als experimentwetenschappers in dezelfde afdeling dienden.


De Australiër verifieerde de authenticiteit van het papier via digitale forensisch expert Robert Pottinger, die heeft gewerkt voor drie van de vijf regeringen, waaronder de VS, vertegenwoordigd in Five Eyes, een inlichtingenalliantie bestaande uit de VS, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Een belangrijk aandachtspunt rond het biowapenonderzoek omvat wat bekend staat als “Gain of Function”-onderzoek waarbij wetenschappers virussen creëren en veranderen om ze besmettelijker en dodelijker te maken.

“Er is geen duidelijk onderscheid voor onderzoekscapaciteit, want of het offensief of defensief wordt gebruikt, is geen beslissing die deze wetenschappers zouden nemen,” zei Peter Jennings, uitvoerend directeur van het Australian Strategic Policy Institute. “Als je ogenschijnlijk vaardigheden opbouwt om je leger te beschermen tegen een biologische aanval, geef je tegelijkertijd je leger de capaciteit om deze wapens offensief te gebruiken. Je kunt die twee niet scheiden.”

Het document benadrukt onder andere hoe biologische oorlogvoering “het medische systeem van de vijand kan doen instorten”.

https://www.dailywire.com/news/chinese-military-scientists-discussed-weaponizing-sars-coronaviruses-in-document-obtained-by-u-s-government-australian-media