Een hypothetisch verhaal achter de huidige coronacrisis

De contouren van een mogelijke achtergrond van de Corona-pandemie tekenen zich af Om deze puzzel te leggen, hebben we stukjes nodig van al enkele jaren oud, verzameld en bewaard vanuit allerlei disciplines en uit de kranten en wetenschappelijke vakbladen. En dan blijkt dat er zich een steeds helderder plaatje begint af te tekenen, waar ikVerder lezen