Hoe jonge kinderen op diverse manieren kunnen worden bedreigd door psychoactieve medicijnen

Wat zijn psychoactieve middelen? Onder de psychoactieve medicijnen (middelen) vallen alle soorten medicijnen die – al of niet zo bedoeld – invloed uitoefenen op het gemoed en hersenfuncties plus gedrag van een mens. Men vat ze samen onder de noemer ‘psychofarmaca’. Dit kunnen medicijnen zijn die voor dit doel ontworpen en in de handel zijn,Verder lezen

Vaccinatieverplichting zal kunnen leiden tot ongeveer 10% slachtoffers met lichte tot zware vaccinatiebeschadiging

Samenvatting Vaccins met daarin aluminiumzouten leiden tot verzwakking van het leverontgiftingssysteem CYP450. Hierdoor wordt niet alleen aluminium slechter ontgift, maar wordt ook de ontgifting van allerlei andere stoffen – zoals medicijnen – tegengewerkt, met als gevolg vele medicijndoden en opnames door medicijnvergiftiging. 10% van de te prikken populatie heeft defecten aan het eigen CYP450-systeem, waardoorVerder lezen

Broodproblemen (deel 1) – Hoe (on)gezond is ons dagelijks brood (en andere graanproducten)?

Halmverkorters en fungiciden in relatie tot modern volkorenbrood en het prikkelbaredarmsyndroom en andere aandoeningen Daling van intelligentie in relatie tot het gebruik van halmverkorters bij de teelt van broodgraan. (Dit is deel 1 van een tweeluik over brood. Het tweede deel gaat over een mogelijk verband tussen pesticiden en misvormingen ) Vorig jaar schreef ikVerder lezen