Een hypothetisch verhaal achter de huidige coronacrisis

De contouren van een mogelijke achtergrond van de Corona-pandemie tekenen zich af Om deze puzzel te leggen, hebben we stukjes nodig van al enkele jaren oud, verzameld en bewaard vanuit allerlei disciplines en uit de kranten en wetenschappelijke vakbladen. En dan blijkt dat er zich een steeds helderder plaatje begint af te tekenen, waar ikVerder lezen

Hoe jonge kinderen op diverse manieren kunnen worden bedreigd door psychoactieve medicijnen

Wat zijn psychoactieve middelen? Onder de psychoactieve medicijnen (middelen) vallen alle soorten medicijnen die – al of niet zo bedoeld – invloed uitoefenen op het gemoed en hersenfuncties plus gedrag van een mens. Men vat ze samen onder de noemer ‘psychofarmaca’. Dit kunnen medicijnen zijn die voor dit doel ontworpen en in de handel zijn,Verder lezen