Hoe jonge kinderen op diverse manieren kunnen worden bedreigd door psychoactieve medicijnen

Wat zijn psychoactieve middelen? Onder de psychoactieve medicijnen (middelen) vallen alle soorten medicijnen die – al of niet zo bedoeld – invloed uitoefenen op het gemoed en hersenfuncties plus gedrag van een mens. Men vat ze samen onder de noemer ‘psychofarmaca’. Dit kunnen medicijnen zijn die voor dit doel ontworpen en in de handel zijn,Verder lezen