Home

De mensheid is gevangen gezet door een dodelijke pandemie. Mensen worden
gearresteerd omdat ze in de oceaan surfen en mediteren in de natuur.
Naties storten in. Hongerige burgers komen in opstand voor voedsel. De
media hebben zoveel verwarring en angst veroorzaakt dat mensen smeken om
redding in de vorm van een spuit. Miljardair-octrooihouders dringen aan
op wereldwijd verplichte vaccins. Iedereen die weigert te worden
geïnjecteerd met experimentele gifstoffen, mag niet reizen, naar school
en naar zijn werk. Nee, dit is geen samenvatting voor een nieuwe
horrorfilm. Dit is de huidige realiteit. Hoe zijn we zover gekomen? Lees meer >>

Een hypothetisch verhaal achter de coronacrisis

Een longread waarin verschillende aspecten worden meegenomen, op basis van informatie uit stukjes van al enkele jaren oud, verzameld en bewaard vanuit allerlei disciplines en uit de kranten en wetenschappelijke vakbladen.

Lees verder »

Hypothese

MOEDERMELK = OERVACCIN

voor het immuunsysteem van de baby.

Wat een baby nodig heeft zodra de navelstreng met de moeder is verbroken en het als zelfstandig wezen verder gaat is liefde, geborgenheid en… moedermelk, het oervaccin om de ontwikkeling van het immuunsysteem te bevorderen.

VACCINATIES FOUTE BOEL.NL

Foute boel, en wel hierom:

  • Vaccinatie wordt gepresenteerd als veilig en effectief.
    Dat is een grove leugen!
  • Vaccinatie maakt veel slachtoffers en biedt geen blijvende bescherming.
  • Bigfarma, WHO en RIVM weten dat maar gaan desondanks door met hun malafide praktijken.

Alleen een doorgemaakte kinderziekte biedt levenslange immuniteit.  Kinderziekten zijn nodig voor de opbouw van een gezond immuunsysteem. Zo heeft de natuur (de Schepper) het bedoeld en alleen zo werk het veilig en effectief.

Het  nut van de griepprik en de 22-weken-kinkhoestprik bezien door Lukas Stalpers en Hans van der Linde, in een lezersbrief in Het Parool en een opinie in het Reformatorisch Dagblad. Huisarts Hans van der Linde in Capelle aan den IJssel schreef al op 30-11-2018 over de kinkhoestvaccinatie en de griepprik onder meer het volgende in het Reformatorisch Dagblad: “Ook rond de geplande kinkhoestvaccinatie worden de elementaire eisen van veiligheid en effectiviteit genegeerd. Zwangeren en pasgeborenen zijn dan gewoon proefpersonen. Dit brengt nog meer schade toe aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).” Lees verder »
31 oktober 2019 werd in Almelo door wetenschapper Toon Weisenborn een lezing gehouden over vaccinatie tegen kinderziekten. In deze lezing zet hij voor mede-ouders en medewetenschappers uiteen waarom naarmate vaccinatie succesvoller is tegen mazelen, hoe minder effectief het zal zijn. Zijn bevindingen zijn gebaseerd op het werk van Frank Burnet, Nobelprijswinnaar voor zijn werk aan immunologische intolerantie. Leest u het transcript van de lezing en bronvermeldingen op uw gemak na op Oervaccin.nl.

De grote cholesterolleugen

Lees het artikel van T.C.Kuiper-van den Bos over het gevaar van te lage cholesterolwaardes, en bekijk het Youtube-filmpje van Natasha Campbell-McBride over de mythe dat vet en cholesterol slecht zijn voor hart en bloedvaten.

(Kinder)artsen hebben te weinig kennis of durven geen stelling te nemen tegen de gevestigde orde

Dr. James Meehan Jr. een kinderarts:

“FIGHT LIKE HELL for the safety of our children from even the most remote possibility that vaccines aren’t as safe as they could be or aren’t as safe as we are being told.”

(“VECHT JE KAPOT voor de veiligheid van onze kinderen, zelfs tegen de kleinste mogelijkheid dat vaccins niet zo veilig zijn als ze zouden kunnen zijn of niet zo veilig zijn als ons wordt verteld.”)

Dr James Meehan on Vaccine Safety Study Fraud
https://www.youtube.com/watch?v=mUiBQqO28qg

Het enige echte wetenschappelijke onderzoek volgens de gouden standaard is een dubbelblind-placebo-gecontroleerd onderzoek. Neem met minder geen genoegen!

Oproep aan de Staatssecretaris van VWS: Organiseer een onafhankelijk-dubbelblind-placebo-gecontroleerd-onderzoek tussen gevaccineerden en niet–gevaccineerden.

Besmettelijk infectieziekten komen in onze westerse samenleving met goed voedsel, schoon drinkwater en hygiënische leefomstandigheden nog nauwelijks voor sinds halverwege de vorige eeuw. Toch is men begonnen aan het opzetten van zeer intensieve vaccinatieprogramma’s. In de VS zijn die heel ver doorgeschoten: kinderen krijgen voor hun 18e levensjaar thans al zo’n 72 vaccinedoses ingespoten. De gevolgen ervan worden onmiskenbaar zichtbaar. Hoge babysterftecijfers, enorme toename van allerlei lichamelijke en psychische klachten, doofheid, stuipen, epilepsie, diabetes, allergieën, ADHD, autisme, chronische auto-immuunziekten etc. In ons land zitten we inmiddels ook al op 22 vaccinatiedoses op de leeftijd van 14 jaar en ook hier zitten veel ouders met onbeantwoorde vragen over vaccinschade van dezelfde aard bij hun kinderen. Er bestaat geen valide onderzoek waarbij de efficiëntie van vaccinatie bij het voorkomen van sterfgevallen kan worden gemeten in de Nederlandse historische mortaliteitsgegevens. Met andere woorden er is nooit aangetoond dat vaccineren mensenlevens redt. Dit in tegenstelling tot de betwistbare conclusies van het door de RIVM gepubliceerde onderzoek van Wijhe. En het houdt hiermee niet op. Er zitten bij de farmaceuten nog minstens 200 nieuwe vaccins in de pijplijn, en reken maar dat ze die aan de man gaan brengen. Hun tentakels reiken tot in de diepste venen van onze maatschappelijke instituties zoals onderwijs, gezondheidszorg, overheid, media etc. Niet geremd door enig verantwoordelijkheidsbesef creëren zij een ideaal verdienmodel: nu zo veel mogelijk vaccins spuiten, straks de onherroepelijk optredende schade met dure medicatie behandelen. De speciaal voor hen in 1986 uitgevaardigde wet heeft hen gevrijwaard voor aansprakelijkheid i.v.m. vaccinatieschade (US Code 42, §300aa – 22). Vaccins hoeven ook niet getest te worden zoals reguliere geneesmiddelen. Onderzoeken zijn altijd gemonitorde RCT’s (Randomized Controlled Trials). Dus geen onderzoeken volgens de Gouden Standaard, maar experimenten met baby’s! (Zie het onlangs afgebroken vaccinatieprogramma met Hepatitis B in Israël.) Wat er nodig is, is een Onafhankelijk-Dubbelblind-Placebo-Gecontroleerd-Onderzoek tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en dat langjarig monitoren. Dát zou duidelijkheid geven en een eind maken aan alle twijfel en ongerustheid. Dit is onder andere het doel van deze website, opgezet door vaccin-geïnformeerden en noem ze niet anti-vaxxers! https://www.onderzoekvaccins.nl/protest-informatiemonopolie-rivm-vaccinatie/

Over vaccinaties

Op 14 mei in 1796 vaccineerde Edward Jenner voor het eerst iemand tegen het levensgevaarlijke pokkenvirus. Tegen het einde van de achttiende eeuw veroorzaakte de ziekte jaarlijks zo’n 400.000 doden in Europa.

Het virus kwam bij mensen in twee vormen voor: variola minor en variola major. De laatste vorm zorgde voor de meeste slachtoffers: tussen de tien en dertig procent van de geïnfecteerden overleefde een dergelijke infectie niet.

Koepokken infecteren

Het was al wel bekend dat mensen die veel met koeien werkten vaak geen last hadden van pokken bij epidemieën of slechts lichte ziekteverschijnselen vertoonden. Daarom infecteerde Jenner een 8-jarig jongetje met het koepokvirus.

Bij de jongen maakte hij twee kleine krasjes op de huid. Die krasjes wreef de dokter in met de vloeistof uit de pok van de hand van een melkmeisje. Na een dag of zeven vertoonde de jongen wat lichte ziekteverschijnselen, maar twee dagen later was hij weer genezen.
Op 1 juli van datzelfde jaar infecteert de dokter de jongen met het menselijke pokkenvirus. Hij krijgt geen pokken. Op deze website wordt over dat koepokvaccin nog meer verteld.

Het succes van Jenner leidde ertoe dat in de negentiende eeuw ook andere ziekten voor vaccinatie in aanmerking kwamen, zoals hondsdolheid (rabiës) in 1885, tyfus in 1886, cholera in 1896 en pest in 1897. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kwamen daarbij difterie, kinkhoest en tetanus.

Wereldwijd worden tegenwoordig 100 miljoen kinderen gevaccineerd.
Het huidige zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dateert uit 1957. De zorg voor en de toediening van de vaccinaties werd overgedragen aan Provinciale entadministraties. Voor die tijd werden kinderen gevaccineerd door de Kruisverenigingen, de huisarts of de kinderartsen, die toen nog veelal praktijk aan huis hadden.

Hieronder staat hoe het programma steeds verder werd veranderd en uitgebreid. (Bron R.I.V.M.)

Overzicht invoering vaccins en Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Jaar Vaccin
1953 Vaccinatie tegen difterie
1954 Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest en tetanus
1957 Invoering Rijksvaccinatieprogramma
1957 Vaccinatie tegen polio
1962 Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP)
1965 Combinatievaccin tegen difterie, tetanus en polio voor 4- en 9-jarigen (DTP)
1974 Vaccinatie tegen rodehond voor 11-jarige meisjes
1976 Vaccinatie tegen mazelen
1987 Combinatievaccin bof, mazelen, rodehond (BMR, jongens en meisjes)
1993 Vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type b-ziekte (Hib)
1999 Startleeftijd vaccineren van 3 naar 2 maanden
2001 Revaccinatie tegen kinkhoest voor 4-jarigen met acellulair vaccin
2002 Vaccinatie tegen meningokokken C-ziekte (geboren vanaf 1-6-2001)
2003 Vaccinatie tegen hepatitis B voor risicokinderen
2003 Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib (DKTP-Hib)
2005 Vervanging DKTP-Hib voor baby’s door DaKTP-Hib (met acellulair kinkhoestvaccin)
2006 Vaccinatie tegen hepatitis B binnen 48 uur na geboorte voor baby’s van moeders met hepatitis B
2006 Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib en hepatitis B voor risicokinderen
2006 Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte, 7 typen
2006 Combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio voor 4-jarigen
2008 Vaccinatie tegen hepatitis B voor kinderen met syndroom van Down
2010 Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor 12-jarige meisjes (geboren vanaf 1997)
2011 Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte van 7 naar 10 typen
2011 Vaccinatie tegen hepatitis B voor alle baby’s (geboren vanaf 1-8-2011)
2013 Vaccinatie tegen pneumokokkenziekte (10 typen) van 4 naar 3 inentingen
2014 Vaccinatie tegen HPV van 3 naar 2 inentingen
2018 Bescherming meningokokkenvaccin uitgebreid naar vier typen meningokokkenbacteriën: A, C, W en Y
2019 Vervanging Infanrix Hexa (DKTP-Hib-HepB) door Vaxelis (vaccin onder toezicht)

Laatst gewijzigd november 2019.

Immuunsysteem (of afweersysteem)

Met de benaming ‘immuunsysteem’ wordt hetzelfde bedoeld als met de naam ‘afweersysteem’. Dat is alvast één misverstand uit de wereld, net zo goed als de termen ‘inenten’ en ‘vaccineren’ ook naast elkaar gebruikt worden.

Bij echte immuniteit is er sprake van ‘geheugencellen’ die het immuunsysteem levenslang blijven herinneren aan de ‘tronie’ van de ziekteverwekkers die met een geleerd woord ook wel ‘pathogenen’ worden genoemd. Daarbij gaat het dan om virussen of bacteriën.

En die virussen en bacteriën kunnen de mens bedreigen via de lucht waar ze zich verplaatsten via het hechten aan vochtdruppeltjes (aerosolen genoemd), maar ook via deurklinken en andere voorwerpen waar ze zich aan kunnen hechten.

Weerstand

Weerstand is de mate waarin het immuunsysteem van de mens de strijd met die pathogenen kan aangaan en zelfs winnen. En dat hangt af van de conditie van dat immuunsysteem die beïnvloed wordt door een paar cruciale dingen:

  1. Voldoende slaap, dat zorgt voor voldoende melatonine-aanmaak
  2. Voldoende hoogwaardige voeding
  3. Voldoende zonlicht, dat zorgt voor voldoende vitamine D

De cellen van het immuunsysteem – ook wel T-cellen genoemd, naar de plek waar ze tot ontwikkeling komen, de thymus (zwezerik) – zijn bezet met receptoren (ontvangers) die werken via vitamine D en/of melatonine. Als er te weinig vitamine D of melatonine (slaaphormoon) in het lichaam aanwezig is, dan kunnen die receptoren niet voldoende geactiveerd worden en laat het immuunsysteem de mens in de steek.

Als de weerstand van een mens te laag is, dan werkt ook vaccineren (inenten) niet of niet voldoende. Door op de hierboven genoemde 3 punten te letten is het lichaam in staat om zichzelf te beschermen tegen ziekmakers (pathogenen).

Al die aspecten van het immuunsysteem zullen op deze website een voor een aan de orde komen en uitgebreid worden behandeld.

In onze overwegend goed doorvoede westerse samenleving vormen besmettelijke ziekten nauwelijks nog een levensbedreigend risico. Terwijl de daarvoor ingevoerde vaccinaties een groter gezondheidsrisico vormen, zoals blijkt over de vele gevallen van vaccinatieschade waarover men tegenwoordig steeds meer leest.

Wat wil je daarmee dan bereiken? Je zult dan goed de risico’s tegen elkaar af moeten wegen, waarbij de volksgezondheid uiteraard voorop staat. En commerciële belangen geen rol mogen spelen.

Er bestaat geen enkel gerandomiseerd dubbel-blind-echt-placebo (dus geen geactiveerd placebo) onderzoek waarbij gevaccineerden versus niet-gevaccineerden wordt vergeleken en waarbij de veiligheid en effectiviteit wordt aangetoond. Bij gewone geneesmiddelen is zo’n gouden-standaard wetenschappelijk-onderzoek een vereiste. Bij vaccins is dat niet nodig.

Bovendien is de aansprakelijkheid van de farmaceuten door een wet afgedekt (US Code 42 §300aa-22).

Deze website beoogt uitgebreidere informatie over vaccineren te verschaffen aan diegenen die daaraan behoefte hebben als aanvulling op hetgeen men krijgt van het RIVM en de arts. Aan de hand van de bijsluiters van het rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat uitgevoerd wordt door het RIVM, worden de vaccinaties stuk voor stuk behandeld.

Geschiedenis en pathologie van vaccinatie

Foto boek History and pathology of vaccination, vol.1., a critical inquiry, 1889Dit boek is door de University of California Library in Los Angeles voor het laatst uitgeleend op 15 juni 1988, maar is nu via internet te lezen. Dat betekent dat in principe iedereen die de beschikking heeft over een computer nu kennis kan nemen van de grootste dwaling in de medische geschiedenis, die al in 1889 als zodanig werd ontmaskerd, maar waarvan het praktiseren helaas nog steeds wordt voortgezet.

Net na het afronden van mijn studie naar de ‘Verborgen gevaren van vaccinaties’ kreeg ik dit oude boek aangereikt. Daarom besloot ik om enkele citaten uit dit boek vooraf te laten gaan aan mijn eigen werk, dat eigenlijk overbodig zou zijn geweest als men de studie van deze professor Crookshank al in 1889 serieus had genomen

History and pathologie of vaccination, vol.1., a critical inquiry, 1889 (Geschiedenis en pathologie van vaccinatie, deel 1, een kritisch onderzoek, 1889.) Door: Professor Edgar March Crookshank Lees het hele artikel met citaten hier.

 31 Feiten over vaccins die al in 1988 bekend waren

Op 14-9-2012 verscheen er een stuk van onderzoeksjournalist Jon Rappoport waarin hij beschrijft welke feiten hij reeds in 1988 boven water wist te halen. En ondanks deze niet mis te verstane observaties ging de medische wereld doodgewoon al 31 jaar verder met het intensiveren van vaccinatieprogramma’s, zonder zich ooit af te vragen of men inderdaad wel op de goede weg was. Lees het artikel met de 31 feiten van Jon Rappoport.

Aluminiumzouten in vaccins

Al vanaf dat men in 1926 aluminiumzouten in vaccins begon te gebruiken begonnen vaccins ook meer bijwerkingen te vertonen. Aluminiumhydroxide bijvoorbeeld kan op diverse manieren het fysiek functioneren beïnvloeden. En dat is iets waar de wetenschap nog geen oog voor heeft. Hier speelt ook de natuurkunde een rol omdat er elektro-actieve invloeden in het spel zijn. Omdat dat vakgebied een heel ander is dan dat van de geneeskunde, lijkt niemand op het idee te komen om die twee takken van wetenschap eens te combineren.

Ook op het meer meetbare niveau – micro- en macronutriënten – heeft alumiumhydroxide een ziekmakend effect. Het leidt namelijk tot depleties van de vitaminen- en mineralenspiegels in het menselijk lichaam, ofwel tot een verlaging van de essentiële stoffen die we nodig hebben voor een goede gezondheid, en dat geldt ook voor het immuunsysteem. Op deze website zal meer uitleg komen te staan over deze vorm van door vaccins veroorzaakte ‘gebreksziekten’, zoals ook rachitis (‘Engelse ziekte’). Aluminiumhydroxide verlaagt vitamine D dat onmisbaar is voor een gezond immuunsysteem.

Er is ook nog een andere route waarlangs aluminiumhydroxide de mens vergiftigt, namelijk door het tegenwerken van ons ingebouwde leverontgiftingssysteem, het zogeheten Cytochroom P450-systeem. Hierdoor wordt het risico op ernstige vergiftigingen groter, zowel als toxicaties door vaccins zelf als van allerlei andere stoffen zoals bijvoorbeeld medicijnen waarvan de afbraak ontregeld raakt. Het aantal medicijndoden kan hierdoor toenemen.

Safety, Supply, and Suits – Litigation and the Vaccine Industry (Veiligheid, levering, wijze van procesvoering en de vaccinindustrie)
30 years of secret, official transcripts prove vaccine schedules in US and UK are based on government lies (30 jaar geheime, officiële transcripties bewijzen dat vaccinplanningen in de VS en het VK gebaseerd zijn op leugens van de overheid)

Government report links thimerosal laden vaccines to neurological disorders
(Regeringsrapport koppelt thimerosal bevattende vaccins aan neurologische aandoeningen)

Vaccine fraud exposed: measles and mumps making a huge comeback because vaccines are designed to fail, say Merck virologists
(Vaccinfraude ontmaskerd: mazelen en bof maken een enorme comeback omdat vaccins zijn ontworpen om te falen, zeggen Merck-virologen)

De actiekar

Met spandoeken op een aanhanger proberen wij aandacht te vestigen op vaccinatieproblemen. De media laten het afweten in de objectieve berichtgeving en de overheid faalt in eerlijke voorlichting. Kranten als NRC, Volkskrant, Trouw en Parool hebben geweigerd betaalde advertenties te plaatsen waarin het publiek wordt opgeroepen zich te verdiepen in de gevaren van vaccinaties. Alleen het Reformatorisch Dagblad was hiertoe bereid.